Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 juli 2014

Mohammad Ferooz Qurbani

Verzoek van het Oberlandesgericht Bamberg om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen – Artikel 31 – Derdelander die een lidstaat via een andere lidstaat is binnengekomen – Hulp van mensensmokkelaars – Onrechtmatige binnenkomst en onrechtmatig verblijf – Vertoon van een vervalst paspoort – Strafsancties – Onbevoegdheid van het Hof

Zaak C‑481/13


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
29/08/2014 Qurbani
Zie pdf-documenten
Arrest
ECLI:EU:C:2014:2101
17/07/2014 Qurbani
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2014:2101
17/07/2014 Qurbani
Verzoek (PB)
15/11/2013 Qurbani
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Oberlandesgericht Bamberg – Uitlegging van artikel 31 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen – Asielzoeker die via Griekenland met hulp van mensensmokkelaar in Duitsland is binnengekomen – Onrechtmatige binnenkomst en voorlegging van vervalst paspoort – Toepasbaarheid van genoemd artikel 31 van het Verdrag van Genève

Systematisch overzicht

Informatie niet beschikbaar


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

 • Handvest van de grondrechten van de EU (2007), artikel 18 : punt 25
 • VWEU, artikel 78 : punt 25
 • Richtlijn 2004/83 -A14 : punt 4
 • Richtlijn 2004/83 -A14P6 : punten 27, 28
 • Hof van Justitie - Arrest C-533/08 : punten 20 - 23
 • Hof van Justitie - Arrest C-31/09 : punt 28
 • Hof van Justitie - Arrest C-57/09 : punt 26
 • Hof van Justitie - Arrest C-364/11 : punt 28

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 09/09/2013

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

17/07/2014


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 315 van 15.09.2014, blz.24

Verzoek: PB C 352 van 30.11.2013, blz.4

Naam van de partijen

Qurbani

Rechtsgeleerde noten

 1. Daniel, Élise: Incompétence de la Cour. La Cour de justice se déclare incompétente quant à l'interprétation de l'article 31 de la convention de Genève tenant aux réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil, Europe 2014 Octobre Comm. nº 10 p.23-24 (FR)
 2. Delzangles, Béatrice ; Louvaris, Antoine: Visas humanitaires et Charte des droits fondamentaux : la confrontation n'a pas eu lieu, Journal de droit européen 2017 nº 239 p.170-176 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Oberlandesgericht Bamberg - Duitsland

Onderwerp

 • ruimte van vrijheid, veiligheid en recht

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Strafgesetzbuch (StGB), Paragraph 267 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Paragraph 14 Abs. 1 Nº 1 und Paragraph 95 Abs. 1 Nº 3

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing : verwerping wegens niet-ontvankelijkheid

Rechtsprekende formatie

quatrième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Bay Larsen

Advocaat-generaal

Sharpston

Procestaal/Procestalen

 • Duits

Taal/Talen van de conclusie

  Informatie niet beschikbaar