Den Tjekkiske Republik mod Parlamentet og Rådet
Sag C-482/17
Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2019:321
11/04/2019 Den Tjekkiske Republik mod Parlamentet og Rådet
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Kendelse
ECLI:EU:C:2018:119
27/02/2018 Den Tjekkiske Republik mod Parlamentet og Rådet
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Kendelse (oplysninger)
ECLI:EU:C:2018:119
27/02/2018 Den Tjekkiske Republik mod Parlamentet og Rådet
Stævning (EUT/EFT)
06/10/2017 Den Tjekkiske Republik mod Parlamentet og Rådet
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

Oplysningen er ikke tilgængelig

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 09/08/2017

Datoen for forslaget til afgørelse

  • 11/04/2019

Datoen for retsmødet

05/03/2019

Datoen for afsigelsen

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 357 fra 23.10.2017, s.4

Sagens parter

Den Tjekkiske Republik mod Parlamentet og Rådet

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

  • Industripolitik

Sagstype og sagens udfald

  • Annullationssøgsmål

Dommerkollegium

Oplysningen er ikke tilgængelig

Refererende dommer

Oplysningen er ikke tilgængelig

Generaladvokat

Sharpston

Processprog

  • tjekkisk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

    Oplysningen er ikke tilgængelig