Den Tjekkiske Republik mod Parlamentet og Rådet
Sag C-482/17
Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2019:321
11/04/2019 Den Tjekkiske Republik mod Parlamentet og Rådet
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Kendelse
ECLI:EU:C:2018:119
27/02/2018 Den Tjekkiske Republik mod Parlamentet og Rådet
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Kendelse (oplysninger)
ECLI:EU:C:2018:119
27/02/2018 Den Tjekkiske Republik mod Parlamentet og Rådet
Stævning (EUT/EFT)
06/10/2017 Den Tjekkiske Republik mod Parlamentet og Rådet
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del - »Oplysninger om de ikke offentliggjorte afgørelser«)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
3 Domstolskontrollen
  3.07 særlige rettergangsformer
    3.07.02 betingelser
3 Domstolskontrollen
  3.07 særlige rettergangsformer
    3.07.02 betingelser
3 Domstolskontrollen
  3.07 særlige rettergangsformer
    3.07.02 betingelser
3 Domstolskontrollen
  3.07 særlige rettergangsformer
    3.07.02 betingelser
3 Domstolskontrollen
  3.07 særlige rettergangsformer
    3.07.02 betingelser


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • TEUF, artikel 114 : præmis/punkt 7
 • TEUF, artikel 288 : præmis/punkt 41
 • direktv 91/477 : præmis/punkt 1, 29, 39, 46, 60, 62
 • direktv 91/477 -A02P2 : præmis/punkt 51
 • direktv 91/477 -A04P1 : præmis/punkt 9
 • direktv 91/477 -A04P2 : præmis/punkt 9
 • direktv 91/477 -A04P3 : præmis/punkt 9
 • direktv 91/477 -A04P4 : præmis/punkt 10, 51
 • direktv 91/477 -A05 : præmis/punkt 11
 • direktv 91/477 -A06 : præmis/punkt 11
 • direktv 91/477 -A06P6 : præmis/punkt 27, 43
 • direktv 91/477 -A07 : præmis/punkt 12
 • direktv 91/477 -A07P4BIS : præmis/punkt 27, 43
 • direktv 91/477 -A10TERP1 : præmis/punkt 13
 • direktv 91/477 -A17 : præmis/punkt 5
 • direktv 91/477 -N1PART2A : præmis/punkt 4, 14
 • direktv 91/477 -N1PART3 : præmis/punkt 16
 • Domstolen - procesreglement (2012) -A160P3 : præmis/punkt 21
 • forordning 2403/2015 : præmis/punkt 15
 • direktv 2017/853 : præmis/punkt 7, 18, 25, 28, 29, 31, 33 - 35, 37, 39 - 43, 45, 47, 48, 51, 53, 54, 56, 57, 60, 62, 63
 • direktv 2017/853 -A01PT3LA : præmis/punkt 9
 • direktv 2017/853 -A01PT3LB : præmis/punkt 10
 • direktv 2017/853 -A01PT6 : præmis/punkt 11
 • direktv 2017/853 -A01PT7LB : præmis/punkt 12
 • direktv 2017/853 -A01PT10 : præmis/punkt 13
 • direktv 2017/853 -A01PT19PT1LBPT2 : præmis/punkt 14
 • direktv 2017/853 -A01PT19PT1LBPT3 : præmis/punkt 15
 • direktv 2017/853 -A01PT19PT1LBPT4 : præmis/punkt 15
 • direktv 2017/853 -A01PT19PT1LBPT5 : præmis/punkt 15
 • direktv 2017/853 -A01PT19PT2 : præmis/punkt 16
 • direktv 2017/853 -A02P1 : præmis/punkt 17
 • direktv 2017/853 -A02P2 : præmis/punkt 17
 • direktv 2017/853 -A02P4 : præmis/punkt 17, 49
 • direktv 2017/853 -C15 : præmis/punkt 8
 • direktv 2017/853 -C21 : præmis/punkt 8
 • direktv 2017/853 -C23 : præmis/punkt 8
 • direktv 2017/853 -C27 : præmis/punkt 8
 • Kommissionen - KOM-dokument (andet dokument end forslag til lovgivning) - 52015DC0751 : præmis/punkt 6
 • Kommissionen - KOM-dokument (forslag til lovgivning) - 52015PC0750 : præmis/punkt 6
 • Domstolen - kendelse, sag C-280/93 -N27 : præmis/punkt 24
 • Domstolen - kendelse, sag C-180/96 -N85 : præmis/punkt 24
 • Domstolen - kendelse, sag C-377/98 -N45 : præmis/punkt 38
 • Domstolen - kendelse, sag C-656/11 -N42 : præmis/punkt 54
 • Domstolen - kendelse, sag C-168/12 -N27 : præmis/punkt 38
 • Domstolen - kendelse, sag C-551/12 -N40 : præmis/punkt 23
 • Domstolen - kendelse, sag C-278/13 -N40 : præmis/punkt 38
 • Domstolen - kendelse, sag C-278/13 -N41 : præmis/punkt 38
 • Domstolen - kendelse, sag C-278/13 -N42 : præmis/punkt 38
 • Domstolen - kendelse, sag C-278/13 -N43 : præmis/punkt 38
 • Domstolen - kendelse, sag C-278/13 -N44 : præmis/punkt 38
 • Domstolen - kendelse, sag C-512/16 -N94 : præmis/punkt 23
 • Domstolen - kendelse, sag C-512/16 -N95 : præmis/punkt 23
 • Domstolen - kendelse, sag C-441/17 -N29 : præmis/punkt 22
 • Domstolen - kendelse, sag C-441/17 -N30 : præmis/punkt 22

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 09/08/2017

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

27/02/2018


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagens parter

Den Tjekkiske Republik mod Parlamentet og Rådet

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

 • Industripolitik

Sagstype og sagens udfald

 • Annullationssøgsmål
 • anmodning om udsættelse af gennemførelsen eller anmodning om foreløbige forholdsregler : frifindelse

Dommerkollegium

vice-président de la Cour (Cour)

Refererende dommer

Oplysningen er ikke tilgængelig

Generaladvokat

Wathelet

Processprog

 • tjekkisk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig