Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. dubna 2019

Neculai Tarola v. Minister for Social Protection

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal

Řízení o předběžné otázce – Občanství Unie – Volný pohyb osob – Směrnice 2004/38/ES – Právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států – Článek 7 odst. 1 písm. a) – Zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné – Článek 7 odst. 3 písm. c) – Právo pobytu po dobu delší než tři měsíce – Státní příslušník členského státu, který je zaměstnanou osobou v jiném členském státě po dobu patnácti dnů – Nedobrovolná nezaměstnanost – Zachování si postavení pracovníka po dobu alespoň šesti měsíců – Nárok na dávku při hledání zaměstnání (jobseeker’s allowance)

Věc C-483/17


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek (Úř. věst.)
24/05/2019 Tarola
Rozsudek
ECLI:EU:C:2019:309
11/04/2019 Tarola
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Stanovisko
ECLI:EU:C:2018:919
15/11/2018 Tarola
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Žádost (Úř. věst.)
29/09/2017 Tarola
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

zveřejněný(á)(é) v elektronické Sbírce rozhodnutí (Sbírka rozhodnutí)

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

Nedostupná informace


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

 • SFEU : bod 55
 • SFEU, článek 21 -P1 : bod 23
 • SFEU, článek 45 : bod 17
 • Směrnice 2004/38 : body 20, 38, 49, 50, 53
 • Směrnice 2004/38 -A01 : bod 4
 • Směrnice 2004/38 -A01LA : bod 41
 • Směrnice 2004/38 -A06 : bod 41
 • Směrnice 2004/38 -A07 : bod 41
 • Směrnice 2004/38 -A07P1 : body 5, 42
 • Směrnice 2004/38 -A07P1LA : body 1, 21, 22, 24, 26, 54, 58
 • Směrnice 2004/38 -A07P3 : body 5, 8, 26, 39, 40, 43, 49
 • Směrnice 2004/38 -A07P3LA : bod 44
 • Směrnice 2004/38 -A07P3LB : body 27, 28, 44
 • Směrnice 2004/38 -A07P3LC : body 1, 14, 16 - 19, 21, 22, 29, 30, 34, 46, 52, 54, 55, 58
 • Směrnice 2004/38 -A07P3LD : bod 44
 • Směrnice 2004/38 -A14 : bod 6
 • Směrnice 2004/38 -A16 : bod 41
 • Směrnice 2004/38 -A24P1 : body 7, 55, 58
 • Směrnice 2004/38 -C1 : bod 23
 • Směrnice 2004/38 -C2 : bod 23
 • Směrnice 2004/38 -C3 : body 3, 23
 • Směrnice 2004/38 -C4 : bod 23
 • Směrnice 2004/38 -C9 : bod 3
 • Směrnice 2004/38 -C10 : body 3, 17, 51
 • Směrnice 2004/38 -C20 : body 3, 55
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-291/05 -N43 : bod 38
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-127/08 -N82 : bod 23
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-127/08 -N84 : bod 38
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-162/09 -N49 : bod 37
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-424/10 -N32 : bod 36
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-583/11 -N50 : bod 37
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-140/12 -N49 : bod 36
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-370/12 -N135 : bod 37
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-507/12 -N38 : bod 26
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-373/13 -N58 : bod 37
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-67/14 -N60 : bod 49
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-299/14 -N47 : bod 49
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N29 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N30 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N31 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N32 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N33 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N34 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N35 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N36 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N37 : body 39, 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N38 : body 39, 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N39 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N40 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N41 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N42 : body 44, 49
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N43 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N44 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N45 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N46 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-618/16 -N37 : bod 40
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-483/17 : body 34, 43, 53, 56
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-673/16 -N18 : bod 23
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-673/16 -N39 : bod 38

Výrok

 • Vykládá : Směrnice 2004/38 -A07P1LA
 • Vykládá : Směrnice 2004/38 -A07P3LC
 • Vykládá : Směrnice 2004/38 -A24P1

Stanovisko

 • SFEU, článek 45 : bod 18
 • Směrnice 2004/38 : body 1, 40, 54
 • Směrnice 2004/38 -A01 : bod 5
 • Směrnice 2004/38 -A01LA : bod 43
 • Směrnice 2004/38 -A07 : body 38, 43
 • Směrnice 2004/38 -A07P1 : body 6, 23, 44
 • Směrnice 2004/38 -A07P1LA : body 14, 17, 18, 32, 60
 • Směrnice 2004/38 -A07P3 : body 6, 7, 32
 • Směrnice 2004/38 -A07P3LA : bod 33
 • Směrnice 2004/38 -A07P3LB : body 33, 35
 • Směrnice 2004/38 -A07P3LC : body 12, 14, 17 - 23, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 41, 45, 46, 49, 52, 53, 56 - 60
 • Směrnice 2004/38 -A07P3LD : bod 33
 • Směrnice 2004/38 -A14P2 : bod 44
 • Směrnice 2004/38 -A24P1 : bod 55
 • Směrnice 2004/38 -A24P2 : bod 50
 • Směrnice 2004/38 -C1 : bod 42
 • Směrnice 2004/38 -C2 : bod 42
 • Směrnice 2004/38 -C3 : body 4, 42
 • Směrnice 2004/38 -C4 : bod 42
 • Směrnice 2004/38 -C9 : bod 4
 • Směrnice 2004/38 -C10 : body 4, 43, 53
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-75/63 : bod 18
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-53/81 -N13 : bod 18
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-292/82 -N12 : bod 22
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-66/85 -N16 : bod 18
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-357/89 -N11 : bod 18
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-3/90 : bod 18
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-337/97 : bod 18
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-413/01 -N23 : bod 18
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-94/07 : bod 18
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-22/08 : bod 18
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-127/08 -N82 : bod 42
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-127/08 -N84 : bod 40
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-434/09 -N28 : bod 42
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-434/09 -N33 : bod 43
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-116/10 -N12 : bod 22
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-424/10 -N38 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-424/10 -N40 : bod 43
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-75/11 -N60 : bod 43
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-46/12 : bod 18
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-140/12 -N54 : bod 43
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-140/12 -N71 : bod 42
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-507/12 -N27 : body 27, 32
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-507/12 -N33 : bod 18
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-507/12 -N38 : bod 32
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-202/13 -N108 : bod 57
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-202/13 -N109 : bod 57
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-202/13 -N110 : bod 57
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-202/13 -N111 : bod 57
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-202/13 -N112 : bod 57
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-202/13 -N113 : bod 57
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-202/13 -N114 : bod 57
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-202/13 -N115 : bod 57
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-202/13 -N32 : bod 40
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-67/14 -N60 : body 45, 54
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-67/14 -N61 : bod 45
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-432/14 : bod 18
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-479/14 -N36 : bod 18
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-442/16 -N51 : bod 44
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-442/16 -N52 : bod 44
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-442/16 -N62 : bod 27
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-442/16 -N63 : bod 27
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-442/16 -N64 : bod 27
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-60/16 -N29 : bod 22
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N27 : bod 27
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N37 : bod 27
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N38 : bod 27
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N40 : bod 42
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N42 : bod 42
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-442/16 -N43 : bod 47
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-618/16 -N37 : bod 32


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 09/08/2017

Datum stanoviska

 • 15/11/2018

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

11/04/2019


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 347, 16.10.2017, s.18

Jména účastníků řízení

Tarola

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Court of Appeal - Irsko

Oblast

 • Občanství Unie
 • - Právo vstupu a pobytu
 • Zásady, cíle a úkoly Smluv

Řízení a výsledek

 • Řízení o předběžné otázce

Soudní kolegium

troisième chambre (Cour)

Soudce zpravodaj

Vilaras

Generální advokát

Szpunar

Jednací jazyk(y)

 • angličtina

Jazyk(y) stanoviska

 • francouzština