Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-11 ta’ April 2019

Neculai Tarola vs Minister for Social Protection

Talba għal deċiżjoni preliminari imressqa minn Court of Appeal

Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Ċittadinanza tal-Unjoni – Moviment liberu tal-persuni – Direttiva 2004/38/KE – Dritt ta’ moviment liberu u residenza fit-territorju tal-Istati Membri – Artikolu 7(1)(a) – Ħaddiema u persuni li jaħdmu għal rashom – Artikolu 7(3)(c) – Dritt ta’ residenza ta’ iktar minn tliet xhur – Ċittadin ta’ Stat Membru li jkun eżerċita attività ta’ ħaddiem fi Stat Membru ieħor matul perijodu ta’ ħmistax‑il jum – Qgħad involontarju – Żamma tal-istatus ta’ ħaddiem għal mill-inqas sitt xhur – Dritt għall-benefiċċju għal persuni li qed ifittxu xogħol (jobseeker’s allowance)

Kawża C-483/17


Parti ta' fuq tal-paġna Dokumenti tal-kawża
Dokument Data Isem tal-partijiet Suġġett Curia EUR-Lex
Sentenza (ĠU)
24/05/2019 Tarola
Sentenza
ECLI:EU:C:2019:309
11/04/2019 Tarola
Test EUR-Lex Test EUR-Lex bilingwi
Konklużjonijiet
ECLI:EU:C:2018:919
15/11/2018 Tarola
Test EUR-Lex Test EUR-Lex bilingwi
Talba (ĠU)
29/09/2017 Tarola
Ara d-dokumenti pdf
Parti ta' fuq tal-paġna Analiżi ġuridika tad-deċiżjoni jew tal-kawża

Ġabra tal-ġurispridenza

ippubblikat(a) fil-Ġabra diġitali (Ġabra Ġeneral)

Suġġett

Informazzjoni mhux disponibbli

Pjan ta' klassifikazzjoni sistematika

Informazzjoni mhux disponibbli


Ċitazzjonijiet minn ġurisprudenza jew minn leġiżlazzjoni

Motivi ċċitati

 • TFUE : punt 55
 • TFUE, Artikolu 21 -P1 : punt 23
 • TFUE, Artikolu 45 : punt 17
 • Direttiva - 2004/38 : punti 20, 38, 49, 50, 53
 • Direttiva - 2004/38 -A01 : punt 4
 • Direttiva - 2004/38 -A01LA : punt 41
 • Direttiva - 2004/38 -A06 : punt 41
 • Direttiva - 2004/38 -A07 : punt 41
 • Direttiva - 2004/38 -A07P1 : punti 5, 42
 • Direttiva - 2004/38 -A07P1LA : punti 1, 21, 22, 24, 26, 54, 58
 • Direttiva - 2004/38 -A07P3 : punti 5, 8, 26, 39, 40, 43, 49
 • Direttiva - 2004/38 -A07P3LA : punt 44
 • Direttiva - 2004/38 -A07P3LB : punti 27, 28, 44
 • Direttiva - 2004/38 -A07P3LC : punti 1, 14, 16 - 19, 21, 22, 29, 30, 34, 46, 52, 54, 55, 58
 • Direttiva - 2004/38 -A07P3LD : punt 44
 • Direttiva - 2004/38 -A14 : punt 6
 • Direttiva - 2004/38 -A16 : punt 41
 • Direttiva - 2004/38 -A24P1 : punti 7, 55, 58
 • Direttiva - 2004/38 -C1 : punt 23
 • Direttiva - 2004/38 -C2 : punt 23
 • Direttiva - 2004/38 -C3 : punti 3, 23
 • Direttiva - 2004/38 -C4 : punt 23
 • Direttiva - 2004/38 -C9 : punt 3
 • Direttiva - 2004/38 -C10 : punti 3, 17, 51
 • Direttiva - 2004/38 -C20 : punti 3, 55
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-291/05 -N43 : punt 38
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-127/08 -N82 : punt 23
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-127/08 -N84 : punt 38
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-162/09 -N49 : punt 37
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-424/10 -N32 : punt 36
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-583/11 -N50 : punt 37
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-140/12 -N49 : punt 36
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-370/12 -N135 : punt 37
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-507/12 -N38 : punt 26
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-373/13 -N58 : punt 37
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-67/14 -N60 : punt 49
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-299/14 -N47 : punt 49
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-442/16 -N29 : punt 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-442/16 -N30 : punt 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-442/16 -N31 : punt 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-442/16 -N32 : punt 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-442/16 -N33 : punt 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-442/16 -N34 : punt 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-442/16 -N35 : punt 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-442/16 -N36 : punt 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-442/16 -N37 : punti 39, 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-442/16 -N38 : punti 39, 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-442/16 -N39 : punt 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-442/16 -N40 : punt 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-442/16 -N41 : punt 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-442/16 -N42 : punti 44, 49
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-442/16 -N43 : punt 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-442/16 -N44 : punt 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-442/16 -N45 : punt 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-442/16 -N46 : punt 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-618/16 -N37 : punt 40
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Konklużjonijiet C-483/17 : punti 34, 43, 53, 56
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-673/16 -N18 : punt 23
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-673/16 -N39 : punt 38

Dispożittiv

 • Jinterpreta : Direttiva - 2004/38 -A07P1LA
 • Jinterpreta : Direttiva - 2004/38 -A07P3LC
 • Jinterpreta : Direttiva - 2004/38 -A24P1

Konklużjonijiet


Dati

Data tal-preżentata tal-att promotur

 • 09/08/2017

Data tal-konklużjonijiet

 • 15/11/2018

Data tas-seduta

Informazzjoni mhux disponibbli

Data tas-sentenza

11/04/2019


Referenzi

Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

Talba: ĠU C 347 -16.10.2017 p.18

Isem tal-partijiet

Tarola

Noti dwar il-kummentarji

Informazzjoni mhux disponibbliInformazzjoni analitika proċedurali

Oriġini tad-domanda preliminari

Court of Appeal - L-Irlanda

Suġġett

 • Ċittadinanza tal-Unjoni
 • - Dritt ta’ dħul u ta’ residenza
 • Prinċipji, għanjiet u missjoni tat-Trattati

Proċedura u riżultat

 • Rinviju għal deċiżjoni preliminari

Kulleġġ ġudikanti

troisième chambre (Cour)

Imħallef Relatur

Vilaras

Avukat Ġenerali

Szpunar

Lingwa(Lingwi) tal-kawża

 • l-Ingliż

Lingwa(Lingwi) tal-konklużjonijiet

 • il-Franċiż