Praxair MRC
Sag C-486/18
Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom
ECLI:EU:C:2019:379
08/05/2019 Praxair MRC
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
14/09/2018 Praxair MRC
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • TEUF, artikel 157 : præmis/punkt 1, 28, 30, 66, 67, 72, 78, 79, 86, 87
 • TEUF, artikel 157 -P2 : præmis/punkt 69, 70
 • TEUF, artikel 288 : præmis/punkt 36
 • TEU, artikel 4 -P3 : præmis/punkt 36
 • direktv 96/34 : præmis/punkt 3, 4
 • direktv 96/34 -C4 : præmis/punkt 6
 • direktv 96/34 -C5 : præmis/punkt 6
 • direktv 96/34 -C6 : præmis/punkt 6
 • direktv 96/34 -NCL1 : præmis/punkt 7
 • direktv 96/34 -NCL1PT1 : præmis/punkt 41
 • direktv 96/34 -NCL1PT2 : præmis/punkt 42
 • direktv 96/34 -NCL2 : præmis/punkt 8
 • direktv 96/34 -NCL2PT4 : præmis/punkt 1, 27, 30, 31, 41, 44, 46
 • direktv 96/34 -NCL2PT5 : præmis/punkt 41
 • direktv 96/34 -NCL2PT6 : præmis/punkt 1, 23, 26, 27, 30, 31, 44, 46, 48 - 50, 55, 58, 60, 62, 64, 65
 • direktv 96/34 -PRL1 : præmis/punkt 5, 41
 • direktv 97/81 -NCL4PT1 : præmis/punkt 9, 29
 • direktv 97/81 -NCL4PT2 : præmis/punkt 9, 29, 74
 • direktv 2010/18 -A04 : præmis/punkt 3
 • Domstolen - dom, sag C-43/75 -N39 : præmis/punkt 67
 • Domstolen - dom, sag C-43/75 -N40 : præmis/punkt 68
 • Domstolen - dom, sag C-262/88 -N13 : præmis/punkt 71
 • Domstolen - dom, sag C-399/92 -N20 : præmis/punkt 79
 • Domstolen - dom, sag C-342/93 -N16 : præmis/punkt 73
 • Domstolen - dom, sag C-256/01 -N45 : præmis/punkt 68
 • Domstolen - dom, sag C-284/02 -N25 : præmis/punkt 67
 • Domstolen - dom, sag C-537/07 : præmis/punkt 75
 • Domstolen - dom, sag C-116/08 : præmis/punkt 25, 29, 78
 • Domstolen - dom, sag C-116/08 -N35 : præmis/punkt 41
 • Domstolen - dom, sag C-116/08 -N39 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-116/08 -N42 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - dom, sag C-116/08 -N43 : præmis/punkt 50
 • Domstolen - dom, sag C-116/08 -N44 : præmis/punkt 51
 • Domstolen - dom, sag C-116/08 -N47 : præmis/punkt 57
 • Domstolen - dom, sag C-116/08 -N51 : præmis/punkt 52
 • Domstolen - dom, sag C-116/08 -N55 : præmis/punkt 53
 • Domstolen - dom, sag C-116/08 -N56 : præmis/punkt 54
 • Domstolen - dom, sag C-124/11 -N35 : præmis/punkt 70
 • Domstolen - dom, sag C-370/12 -N89 : præmis/punkt 35
 • Domstolen - dom, sag C-588/12 : præmis/punkt 25
 • Domstolen - dom, sag C-588/12 -N30 : præmis/punkt 41
 • Domstolen - dom, sag C-588/12 -N43 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-173/13 -N40 : præmis/punkt 79
 • Domstolen - dom, sag C-173/13 -N41 : præmis/punkt 80
 • Domstolen - dom, sag C-335/15 -N39 : præmis/punkt 73
 • Domstolen - dom, sag C-312/17 -N33 : præmis/punkt 70
 • Domstolen - dom, sag C-312/17 -N35 : præmis/punkt 71
 • Domstolen - dom, sag C-384/17 -N57 : præmis/punkt 36
 • Domstolen - dom, sag C-384/17 -N58 : præmis/punkt 37
 • Domstolen - dom, sag C-384/17 -N59 : præmis/punkt 38
 • Domstolen - dom, sag C-621/18 -N26 : præmis/punkt 33
 • Domstolen - dom, sag C-621/18 -N27 : præmis/punkt 34

Konklusion

 • fortolker : TEUF, artikel 157
 • fortolker : direktv 96/34 -NCL2PT6

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 23/07/2018

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

08/05/2019


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 352 fra 01.10.2018, s.26

Sagens parter

Praxair MRC

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Cour de cassation - Frankrig

Emne

 • Socialpolitik

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudicielle sager

Dommerkollegium

première chambre (Cour)

Refererende dommer

Safjan

Generaladvokat

Pitruzzella

Processprog

 • fransk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig