Scaglione
Vec C-488/17 (Spojené veci C-487/17, C-488/17, C-489/17)
Na začiatok strany Dokumenty veci
Dokument Dátum Mená účastníkov konania Oblasť Curia EUR-Lex
Žiadosť (Ú. v.)
20/10/2017 Scaglione
Pozri dokumenty pdf
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

Nedostupná informácia

Predmet

Nedostupná informácia

Schéma členenia

Nedostupná informácia


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

 • Rozhodnutie 2014/955 -N0
 • Nariadenie 1357/2014 -N0

Výrok

Nedostupná informácia

Návrhy

Nedostupná informácia


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

 • 10/08/2017

Dátum návrhov

Nedostupná informácia

Dátum pojednávania

Nedostupná informácia

Dátum vyhlásenia

Nedostupná informácia


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Nedostupná informácia

Mená účastníkov konania

Scaglione

Poznámky právnej vedy

Nedostupná informáciaProcesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

Corte suprema di cassazione - Taliansko

Oblasť

  Nedostupná informácia

  Konanie a výsledok

  • Návrh na začatie prejudiciálneho konania

  Rozhodovacie zloženie

  Nedostupná informácia

  Sudca spravodajca

  Nedostupná informácia

  Generálny advokát

  Nedostupná informácia

  Jazyk(y) konania

   Nedostupná informácia

   Jazyk(y) návrhov

    Nedostupná informácia