Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 14. listopadu 2013

MF 7 a.s. v. MAFRA a.s.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Úřadem průmyslového vlastnictví

Článek 267 SFEU – Pojem ‚soud‘ – Řízení, které má být ukončeno rozhodnutím soudní povahy – Nezávislost – Zjevný nedostatek pravomoci Soudního dvora

Věc C‑49/13


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Usnesení (Úř. věst.)
21/03/2014 MF 7
Viz dokumenty ve formátu pdf
Usnesení
ECLI:EU:C:2013:767
14/11/2013 MF 7
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Usnesení (Shrnutí)
ECLI:EU:C:2013:767
14/11/2013 MF 7
Žádost (Úř. věst.)
26/04/2013 MF 7
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

zveřejněný(á)(é) v elektronické Sbírce rozhodnutí (Sbírka rozhodnutí)

Předmět

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Úřad průmyslového vlastnictví – Výklad čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 299, s. 25) – Kritéria pro posouzení existence dobré víry – Vliv okolností, které nastaly po podání přihlášky, na posouzení dobré víry přihlašovatele – Souhlas vlastníka ochranné známky k jednání, jehož následkem může být omezení jeho výlučných práv – Smlouvy uzavřené mezi vlastníkem starší ochranné známky a přihlašovatelem mladší ochranné známky, které neupravují otázku práva k duševnímu vlastnictví – Strpění existence napadené ochranné známky vlastníkem starší ochranné známky po delší dobu

Přehled systematického třídění

1.
3 Soudní agenda
  3.04 Řízení o předběžné otázce
    3.04.01 Předložení věci Soudnímu dvoru
      3.04.01.01 Pojem vnistrostátní soud


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

 • SFEU, článek 267 : body 15, 16, 20, 23
 • Směrnice 2008/95 -A03P2LD : body 1, 3, 12
 • Soudní dvůr - Jednací řád (2012) -A53P2 : bod 13
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-54/96 : bod 15
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-414/99 : bod 12
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-53/03 : bod 15
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-246/05 : body 15, 20, 22
 • Soudní dvůr - Usnesení C-109/07 : bod 23
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-175/11 : bod 23
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-394/11 : body 15, 16

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 29/01/2013

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

14/11/2013


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Usnesení: Úř. věst. C 102, 07.04.2014, s.8

Žádost: Úř. věst. C 141, 18.05.2013, s.10

Jména účastníků řízení

MF 7

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Úřad průmyslového vlastnictví (Office de la propriété industrielle) - Česká republika

Oblast

 • Sbližování právních předpisů
 • Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví
 • - Ochranné známky

Řízení a výsledek

 • Řízení o předběžné otázce : odmítnutí pro nepřípustnost

Soudní kolegium

troisième chambre (Cour)

Soudce zpravodaj

Ilešič

Generální advokát

Cruz Villalón

Jednací jazyk(y)

 • čeština

Jazyk(y) stanoviska

  Nedostupná informace