Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 lipca 2016 r.

Tommy Hilfiger Licensing LLC i in. przeciwko DELTA CENTER a.s.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky

Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw – Dyrektywa 2004/48/WE – Egzekwowanie praw własności intelektualnej – Pojęcie „pośrednika, którego usługi są wykorzystywane do naruszania praw własności intelektualnej” – Dzierżawca hal targowych poddzierżawiający stanowiska handlowe – Możliwość nałożenia nakazu na tego dzierżawcę – Artykuł 11

Sprawa C-494/15


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok (Dz.U.)
26/08/2016 Tommy Hilfiger Licensing i in.
Zobacz dokumenty pdf
Wyrok
ECLI:EU:C:2016:528
07/07/2016 Tommy Hilfiger Licensing i in.
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Wyrok (Streszczenie)
ECLI:EU:C:2016:528
07/07/2016 Tommy Hilfiger Licensing i in.
Skarga (Dz.U.)
27/11/2015 Tommy Hilfiger Licensing i in.
Zobacz dokumenty pdf
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna)

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.10 Egzekwowanie praw własności intelektualnej
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.10 Egzekwowanie praw własności intelektualnej


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

 • Interpretuje : Dyrektywa 2004/48 -A11
 • Interpretuje : Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-324/09

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 21/09/2015

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

07/07/2016


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wyrok: Dz.U. C 335 od 12.09.2016, str.26

Wniosek: Dz.U. C 414 od 14.12.2015, str.17

Oznaczenia stron

Tommy Hilfiger Licensing i in.

Komentarze doktryny

 1. Cornu, Emmanuel: Arrêt "Tommy Hilfiger": injonctions visant à faire cesser des atteintes à des droits de propriété intellectuelle (marchés physique ou en ligne), Journal de droit européen 2016 nº 231 p.264-266 (FR)
 2. Costes, Lionel: Propriété intellectuelle : la responsabilité des intermédiaires précisée par la CJUE, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2016 nº 129 p.17-18 (FR)
 3. Verschuur, A.M.E.: Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2016 p.450-451 (NL)
 4. Hecht, Markus ; Clark, Birgit: Landlord Liability for IP Infringements: CJEU Holds that Operators of Physical Marketplace are Intermediaries under the Enforcement Directive in Tommy Hilfiger (C-494/15), European Intellectual Property Review 2016 p.703-707 (EN)
 5. Cazet, Safia: Précision sur la notion d'intermédiaire et de « place de marché physique », Europe 2016 Octobre Comm. nº 10 p.26-27 (FR)
 6. Skubic, Zoran: Odgovornost upravljavca (fizične) tržnice v primeru prodaje ponaredkov znanih blagovnih znamk po pravu Unije, Pravna praksa 2016 nº 31-32 p.38-39 (SL)
 7. Woller, Michael: Unterlassungsverfügungen gegen Vermieter von Marktflächen, Ecolex 2016 p.808 (DE)
 8. Ritlewski, Kristoff: EuGH: L’Oréal-Voraussetzungen auf physische Marktplätze anwendbar, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2016 p.354 (DE)
 9. Hofmann, Franz: Anordnungen gegen Mieter eines physischen Marktplatzes bei Fälschungsverkäufen - Tommy Hilfiger ua/Delta Center, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2016 p.1064-1065 (DE)
 10. Zemann, Adolf: Zur Verantwortung des Vermieters beim Verkauf von Markenfälschungen auf gemieteten Marktflächen, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2016 p.265-266 (DE)
 11. Van Nispen, Constant: Het verbod tegen een tussenpersoon in de fysieke wereld, Berichten industriële eigendom 2016 p.318-321 (NL)
 12. Van Nispen, Constant: Het verbod tegen een tussenpersoon in de fysieke wereld, Berichten industriële eigendom 2017 p.318-321 (NL)
 13. Ferge, Zsigmond: A szerzői jog által védett zenei mű nyilvános wifihálózaton keresztül történő letöltésre való rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos felelősség kérdéseinek tisztázása, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2017 2. szám p.75-107 (HU)
 14. Simoni, Marta: AIDA - Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (Ed. Giuffrè-Milano) 2017 p.671-676 (IT)
 15. Berendschot, Huib ; Janssens, Karel: On the notion of ‘intermediary whose services are being used by a third party to infringe an intellectual property right’ and the possibility of an injunction against the tenant of a physical marketplace, Landmark IP Decisions of the European Court of Justice (2014-2018) (Larcier) 2019 p. 139-144 (EN)Analityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Nejvyšší soud - Republika Czeska

Dziedzina

 • Zbliżanie ustawodawstw
 • Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa

Relewantne przepisy prawa krajowego

Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, § 1, § 4

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

 • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

deuxième chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Ilešič

Rzecznik generalny

Wathelet

Język(i) postępowania

 • czeski

Język(i) opinii

  Informacja niedostępna