Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21 päivänä joulukuuta 2011.

Centre hospitalier universitaire de Besançon vastaan Thomas Dutrueux ja Caisse primaire d'assurance maladie du Jura.

Ennakkoratkaisupyyntö: Conseil d'État - Ranska.

Direktiivi 85/374/ETY - Tuotevastuu - Soveltamisala - Kansallinen järjestelmä, jossa säädetään julkisten terveydenhuoltolaitosten velvollisuudesta korvata vahingot, jotka ovat aiheutuneet potilaalle hoitojen yhteydessä käytetyn laitteen tai tuotteen viallisuudesta, myös ilman tuottamusta.

Asia C-495/10.


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
03/02/2012 Dutrueux ja Caisse primaire d'assurance maladie du Jura
Katso pdf-tiedosto
Tuomio
ECLI:EU:C:2011:869
21/12/2011 Dutrueux ja Caisse primaire d'assurance maladie du Jura
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Tuomio (tiivistelmä)
ECLI:EU:C:2011:869
21/12/2011 Dutrueux ja Caisse primaire d'assurance maladie du Jura
Ratkaisuehdotukset
ECLI:EU:C:2011:706
27/10/2011 Dutrueux ja Caisse primaire d'assurance maladie du Jura
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Pyyntö (EYVL/EUVL)
29/01/2011 Dutrueux ja Caisse primaire d'assurance maladie du Jura
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

2011 I-14155

Aihe

Ennakkoratkaisupyyntö – Tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 25.7.1985 annetun neuvoston direktiivin 85/374/ETY (EYVL L 210, s. 29) 13 artiklan tulkinta – Julkisten hoitolaitosten potilasvastuu – Voidaanko sellainen kansallinen sääntely hyväksyä, jossa korvausvastuusta on säädetty siten, että vahinkoa kärsinyt voi saada silloinkin, kun kyse ei ole tuottamuksesta, korvausta viallisista tuotteista aiheutuneista vahingoista – Palvelun suorittajan vahingonkorvausvastuun rajoittaminen

Aiheenmukainen hakemisto

1.
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.18 Kuluttajansuoja
    4.18.10 Tuotevastuu


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

 • Direktiivi 85/374 : kohta 1, 7, 17 - 39
 • Direktiivi 85/374 -A01 : kohta 4, 24, 26
 • Direktiivi 85/374 -A03 : kohta 5, 24 - 26, 28, 39
 • Direktiivi 85/374 -A03P3 : kohta 28
 • Direktiivi 85/374 -A07LA : kohta 36
 • Direktiivi 85/374 -A13 : kohta 6, 17
 • Direktiivi 85/374 -C1 : kohta 3, 19, 22, 24
 • Direktiivi 85/374 -C4 : kohta 3, 23, 24
 • Direktiivi 85/374 -C13 : kohta 3
 • Direktiivi 85/374 -C18 : kohta 3, 21
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-203/99 : kohta 30, 36, 38
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-52/00 : kohta 20, 22
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-154/00 : kohta 20, 22
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-183/00 : kohta 38
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-402/03 : kohta 20, 25, 26
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-285/08 : kohta 21, 32
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Ratkaisuehdotus C-495/10 : kohta 28, 30, 35, 37, 38

Tuomiolauselma

 • Tulkitsee : Direktiivi 85/374 -A03

Ratkaisuehdotukset

 • Direktiivi 85/374 : kohta 19 - 23, 27, 31, 33, 35, 36, 38 - 51 - 61
 • Direktiivi 85/374 -A01 : kohta 4, 34
 • Direktiivi 85/374 -A03 : kohta 5, 33, 34, 37
 • Direktiivi 85/374 -A03P1 : kohta 28, 38, 47
 • Direktiivi 85/374 -A03P2 : kohta 28
 • Direktiivi 85/374 -A03P3 : kohta 22, 24 - 33, 37, 39
 • Direktiivi 85/374 -A06P1 : kohta 56
 • Direktiivi 85/374 -A11 : kohta 47
 • Direktiivi 85/374 -A13 : kohta 6, 19, 39, 40, 50 - 52, 60
 • Direktiivi 85/374 -C1 : kohta 3
 • Direktiivi 85/374 -C13 : kohta 3, 46
 • Direktiivi 85/374 -C18 : kohta 3, 42
 • Direktiivi 85/374 -C4 : kohta 3
 • Direktiivi 2001/95 : kohta 30
 • Direktiivi 2001/95 -C9 : kohta 31
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-203/99 : kohta 31, 38, 43, 44
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-52/00 : kohta 52
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-154/00 : kohta 52
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-183/00 : kohta 39, 40, 52
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-402/03 : kohta 27, 34, 37, 52
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-127/04 : kohta 27, 34, 37
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-327/05 : kohta 27
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-285/08 : kohta 41, 43 - 45, 48, 52
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-358/08 : kohta 34, 37


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 15/10/2010

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

 • 27/10/2011

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

21/12/2011


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 30, 29.01.2011, s.14

tuomio: EUVL C 49, 18.02.2012, s.11

Asianosaisten nimet

Dutrueux ja Caisse primaire d'assurance maladie du Jura

Oikeustapauskommentaarit

 1. Vatovec, Katarina: Objektivna odgovornost bolnišnice zaradi uporabe naprave z napako, Pravna praksa 2012 nº 2 p.26-27 (SL)
 2. Mok, M.R.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 125 (NL)
 3. Aubert, Michel ; Broussy, Emmanuelle ; Donnat, Francis: Chronique de jurisprudence de la CJUE. Responsabilité hospitalière - Produits et appareils défectueux, L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.313-314 (FR)
 4. Larché, Marion: Produits défectueux, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.39 (FR)
 5. Clavière-Bonnamour, Blandine: De la distinction entre fournisseur et utilisateur d'un produit défectueux au sens de la directive 85/374/CEE, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 70 p.52-58 (FR)
 6. Donnat, Francis: Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Responsabilité hospitalière et produits défectueux, Revue juridique de l'Economie publique 2012 nº 699 p.17 (FR)
 7. Spina, Giulio: Tutela dei consumatori, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2012 p.1199-11201 (IT)
 8. Petruso, Rosario: Orientamenti della giurisprudenza comunitaria in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, Europa e diritto privato 2013 p.241-280 (IT)
 9. Duval-Arnould, Domitille: Quelles responsabilités pour les professionnels et les établissements de santé en cas de défectuosité d'un produit de santé ?, La Semaine Juridique - édition générale 2013 nº 44-45 p.2028-2034 (FR)
 10. Cousy, Herman: Level and Scope of Harmonisation of the Directive - Survival of National Product Liability Regimes?, Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck (Ed. Intersentia - Cambridge) 2013 p.295-306 (EN)Analyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Conseil d'État - Ranska

Aihe

 • Lainsäädännön lähentäminen
 • Kuluttajansuoja

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

 • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

grande chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Schiemann

Julkisasiamies

Mengozzi

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

 • ranska

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

 • ranska