Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 15. november 2017

Entertainment Bulgaria System EOOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« - Sofia

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Sofia-grad

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – direktiv 2006/112/EF – artikel 168, litra a), artikel 169, litra a), artikel 214, stk. 1, litra d) og e), samt artikel 289 og 290 – fradragsberettigelse for skyldig eller betalt indgående merværdiafgift (moms) – udgående transaktioner gennemført i andre medlemsstater – afgiftsfritagelsesordning i den medlemsstat, hvor fradragsretten udøves

Sag C-507/16


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
05/01/2018 Entertainment Bulgaria System
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2017:864
15/11/2017 Entertainment Bulgaria System
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2017:864
15/11/2017 Entertainment Bulgaria System
Anmodning (EUT/EFT)
11/11/2016 Entertainment Bulgaria System
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • direktv 2006/112 : præmis/punkt 25, 34
 • direktv 2006/112 -A09P1L2 : præmis/punkt 41
 • direktv 2006/112 -A168 : præmis/punkt 3, 41
 • direktv 2006/112 -A168LA : præmis/punkt 1, 27, 28, 38, 39, 44, 45
 • direktv 2006/112 -A168LB : præmis/punkt 1
 • direktv 2006/112 -A169 : præmis/punkt 4
 • direktv 2006/112 -A169LA : præmis/punkt 1, 27, 28, 38, 41 - 45
 • direktv 2006/112 -A196 : præmis/punkt 6, 29
 • direktv 2006/112 -A214 : præmis/punkt 1, 5, 27, 31
 • direktv 2006/112 -A214P1LA : præmis/punkt 27
 • direktv 2006/112 -A214P1LD : præmis/punkt 27 - 29, 33, 34, 45
 • direktv 2006/112 -A214P1LE : præmis/punkt 27, 29, 33, 34, 45
 • direktv 2006/112 -A282 : præmis/punkt 7
 • direktv 2006/112 -A287 : præmis/punkt 8
 • direktv 2006/112 -A289 : præmis/punkt 9, 40
 • direktv 2006/112 -A290 : præmis/punkt 10
 • Domstolen - dom, sag C-277/09 -N32 : præmis/punkt 42
 • Domstolen - dom, sag C-277/09 -N41 : præmis/punkt 42
 • Domstolen - dom, sag C-183/14 -N58 : præmis/punkt 30
 • Domstolen - dom, sag C-183/14 -N60 : præmis/punkt 31
 • Domstolen - dom, sag C-183/14 -N61 : præmis/punkt 32

Konklusion

 • fortolker : direktv 2006/112
 • fortolker : direktv 2006/112 -A168LA
 • fortolker : direktv 2006/112 -A169LA
 • fortolker : direktv 2006/112 -A214P1LD
 • fortolker : direktv 2006/112 -A214P1LE

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 26/09/2016

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

15/11/2017


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Dom: EUT C 22 fra 22.01.2018, s.14

Sagsanlæg: EUT C 441 fra 28.11.2016, s.13

Sagens parter

Entertainment Bulgaria System

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Heinrichshofen, Stefan: Vorsteuerabzug auf Reverse Charge-Eingangsumsätze bei Kleinunternehmern, EU-Umsatz-Steuerberater 2018 p.4-5 (DE)
 2. Mosbrucker, Anne-Laure: Fiscalité - Franchise de TVA, Europe 2018, Janvier nº 1, Comm. 26 (FR)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal administratif de Sofia) - Bulgarien

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

sixième chambre (Cour)

Refererende dommer

Bonichot

Generaladvokat

Mengozzi

Processprog

 • bulgarsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig