Hotărârea Curții (Camera a treia) din 16 mai 2019

Christa Plessers împotriva PREFACO NV și Belgische Staat

Cerere de decizie preliminară formulată de Arbeidshof te Antwerpen

Trimitere preliminară – Transferuri de întreprinderi – Directiva 2001/23/CE – Articolele 3-5 – Menținerea drepturilor lucrătorilor – Excepții – Procedură de insolvență – Procedură de reorganizare judiciară prin transfer sub autoritatea instanței – Salvarea totală sau parțială a întreprinderii – Legislație națională care autorizează cesionarul, după transfer, să preia lucrătorii aleși de acesta

Cauza C-509/17


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre
ECLI:EU:C:2019:424
16/05/2019 Plessers
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Concluzii
ECLI:EU:C:2019:50
23/01/2019 Plessers
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Cerere (JO)
20/10/2017 Plessers
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general)

Obiect

Informaţii nedisponibile

Plan de structurare sistematic

Informaţii nedisponibile


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

 • TFUE, articolul 267 : puncte 32, 34
 • TFUE, articolul 288 -L3 : punct 29
 • Directiva 2001/23 : puncte 25, 28
 • Directiva 2001/23 -A03 : puncte 1, 24, 33, 36, 37, 49, 52, 61
 • Directiva 2001/23 -A03P1 : punct 51
 • Directiva 2001/23 -A03P1L1 : punct 3
 • Directiva 2001/23 -A04 : puncte 1, 4, 35 - 37, 49, 61
 • Directiva 2001/23 -A04P1 : puncte 53, 55, 57, 59
 • Directiva 2001/23 -A05 : puncte 1, 24, 33, 36, 61
 • Directiva 2001/23 -A05P1 : puncte 5, 37 - 39, 48
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-6/90 : punct 60
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-313/07 -N46 : punct 55
 • Curtea de Justiţie - Ordonanţa C-386/09 -N26 : punct 52
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-672/13 -N29 : punct 34
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-62/14 -N24 : punct 26
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-62/14 -N25 : punct 27
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-441/14 -N30 : punct 28
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-441/14 -N31 : punct 29
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-303/15 -N16 : punct 32
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-126/16 -N41 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-126/16 -N44 : punct 40
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-126/16 -N47 : punct 44
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-304/16 -N31 : punct 26
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-304/16 -N32 : punct 27
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-509/17 : puncte 42, 47
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-122/17 -N49 : punct 60
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-122/17 -N56 : punct 60
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-190/17 -N27 : punct 32

Dispozitiv

 • Interpretare : Directiva 2001/23
 • Interpretare : Directiva 2001/23 -A03
 • Interpretare : Directiva 2001/23 -A04
 • Interpretare : Directiva 2001/23 -A05

Concluzii


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

 • 21/08/2017

Data concluziilor

 • 23/01/2019

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

16/05/2019


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Cerere: JO C 374 06.11.2017, p.19

Numele părților

Plessers

Comentarii din doctrină

 1. Van der Pijl, J.: HvJ EU 16-05-2019, C-509/17, Jurisprudentie arbeidsrecht 2019 nº 9 (NL)Date analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Arbeidshof Antwerpen - Belgia

Materie

 • Politica socială

Procedură și rezultat

 • Trimitere preliminară

Complet de judecată

troisième chambre (Cour)

Judecător raportor

Malenovský

Avocat general

Szpunar

Limba/Limbile de procedură

 • olandeză

Limba/Limbile concluziilor

 • franceză