Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 19. december 2018

Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

Traktatbrud – skatter og afgifter – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 2, stk. 1 – administrativ praksis, hvorefter det følgeretsvederlag, som skal betales til ophavsmanden til et originalkunstværk, pålægges moms

Sag C-51/18


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
01/02/2019 Kommissionen mod Østrig
Dom
ECLI:EU:C:2018:1035
19/12/2018 Kommissionen mod Østrig
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2018:1035
19/12/2018 Kommissionen mod Østrig
Stævning (EUT/EFT)
09/03/2018 Kommissionen mod Østrig
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.02 Anvendelsesområde
          4.10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            4.10.02.01.02.03.01 Levering af varer
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.02 Anvendelsesområde
          4.10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            4.10.02.01.02.03.03 Levering af ydelser


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • direktv 2001/84 : præmis/punkt 52
 • direktv 2001/84 -A01 : præmis/punkt 8
 • direktv 2001/84 -A01P1 : præmis/punkt 49
 • direktv 2001/84 -A03 : præmis/punkt 9
 • direktv 2001/84 -A04 : præmis/punkt 10
 • direktv 2001/84 -C3 : præmis/punkt 7, 40, 50, 53
 • direktv 2006/112 -A02 : præmis/punkt 29
 • direktv 2006/112 -A02P1 : præmis/punkt 1, 3, 41, 42, 57, 60
 • direktv 2006/112 -A24P1 : præmis/punkt 4
 • direktv 2006/112 -A25 : præmis/punkt 5, 46
 • direktv 2006/112 -A73 : præmis/punkt 6, 59
 • direktv 2006/112 -C3 : præmis/punkt 2
 • direktv 2006/112 -C5 : præmis/punkt 2
 • Domstolen - dom, sag C-16/93 -N14 : præmis/punkt 34
 • Domstolen - dom, sag C-250/11 -N44 : præmis/punkt 55
 • Domstolen - dom, sag C-250/11 -N45 : præmis/punkt 55
 • Domstolen - dom, sag C-174/14 -N32 : præmis/punkt 34
 • Domstolen - dom, sag C-463/14 -N35 : præmis/punkt 34
 • Domstolen - dom, sag C-37/16 : præmis/punkt 36
 • Domstolen - dom, sag C-37/16 -N24 : præmis/punkt 43
 • Domstolen - dom, sag C-37/16 -N25 : præmis/punkt 28, 44
 • Domstolen - dom, sag C-37/16 -N26 : præmis/punkt 28

Konklusion

 • vedrører : direktv 2006/112 -A02P1

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 29/01/2018

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

19/12/2018


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Dom: EUT C 65 fra 18.02.2019, s.18

Sagsanlæg: EUT C 112 fra 26.03.2018, s.25

Sagens parter

Kommissionen mod Østrig

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Lucas, André: Droits de suite - Assujettissement à la TVA (non), Propriétés intellectuelles 2019 n° 71 p.39-41 (FR)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Traktatbrudssøgsmål : Opnåelse/indhentelse

Dommerkollegium

huitième chambre (Cour)

Refererende dommer

Malenovský

Generaladvokat

Wathelet

Processprog

 • tysk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig