Tiesas spriedums (devītā palāta), 2018. gada 20. septembris

Stefan Rudigier

Verwaltungsgerichtshof lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski līgumi — Sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumi, izmantojot dzelzceļu un autoceļus — Regula (EK) Nr. 1370/2007 — 5. panta 1. punkts — Sabiedrisko pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana — 7. panta 2. punkts — Pienākums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēt konkrētu informāciju vismaz gadu pirms konkursa procedūras sākšanas — Nepublicēšanas sekas — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā atcelšana — Direktīva 2014/24/ES — 27. panta 1. punkts — 47. panta 1. punkts — Direktīva 2014/25/ES — 45. panta 1. punkts — 66. panta 1. punkts — Paziņojums par līgumu

Lieta C-518/17


Lappuses augšējā daļa Lietas dokumenti
Lappuses augšējā daļa Lēmuma vai lietas juridiskais izvērtējums

Judikatūras Krājums

publicēts elektroniskajā Krājumā (Vispārējais Krājums)

Priekšmets

Informācija nav pieejama

Sistēmiskās klasifikācijas plāns

1.
2 Eiropas Savienības iestāžu sistēma
  2.05 Savienības tiesību akti
    2.05.08 Piemērošana laikā
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.02 Publiskie iepirkumi
      4.11.02.02 Publiskajiem iepirkumiem pierērojamais vispārējais regulējums
        4.11.02.02.00 Vispārīgi
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.02 Publiskie iepirkumi
      4.11.02.03 Specifisku nozaru publiskajiem iepirkumiem piemērojamais regulējums
        4.11.02.03.00 Vispārīgi
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.07 Transports
    4.07.01 Kopējā transporta politika


Citāti no judikatūras vai tiesību aktiem

Motīvu daļā norādītie citāti

 • Direktīva 89/665 -A01P1 :. punkts 19
 • Direktīva 89/665 -A02P1 :. punkti 20, 56
 • Direktīva 89/665 -A02P1LB :. punkts 41
 • Direktīva 89/665 -A02QUINQUIES :. punkts 58
 • Direktīva 89/665 -A02QUINQUIESP1 :. punkts 21
 • Direktīva 89/665 -A02QUINQUIESP2 :. punkts 21
 • Direktīva 92/13 :. punkts 55
 • Direktīva 92/13 -A01P1 :. punkts 22
 • Direktīva 92/13 -A02P1 :. punkti 23, 56
 • Direktīva 92/13 -A02QUINQUIES :. punkts 58
 • Direktīva 92/13 -A02QUINQUIESP1 :. punkts 24
 • Direktīva 2004/17 :. punkti 18, 33, 41, 43, 44, 55
 • Direktīva 2004/18 :. punkti 12, 33, 34, 41, 43, 44, 55
 • Direktīva 2004/18 -A38P1 :. punkts 37
 • Regula 1370/2007 :. punkti 48, 49
 • Regula 1370/2007 -A01 :. punkts 4
 • Regula 1370/2007 -A05P1 :. punkti 5, 41, 46
 • Regula 1370/2007 -A05P2 :. punkts 46
 • Regula 1370/2007 -A05P3 :. punkts 46
 • Regula 1370/2007 -A05P4 :. punkts 46
 • Regula 1370/2007 -A05P5 :. punkts 46
 • Regula 1370/2007 -A05P6 :. punkts 46
 • Regula 1370/2007 -A07P2 :. punkti 1, 6, 28, 29, 32 - 36, 38, 41, 45, 47, 50 - 54, 59, 60, 64, 67, 72
 • Regula 1370/2007 -A07P2LA :. punkts 41
 • Regula 1370/2007 -A07P2LB :. punkts 41
 • Regula 1370/2007 -A07P2LC :. punkts 41
 • Regula 1370/2007 -C20 :. punkts 3
 • Regula 1370/2007 -C21 :. punkti 3, 55
 • Regula 1370/2007 -C29 :. punkti 3, 33, 64
 • Regula 1370/2007 -C30 :. punkts 3
 • Direktīva 2014/24 :. punkti 34, 43 - 45, 47, 49, 53, 55, 58
 • Direktīva 2014/24 -A18P1 :. punkts 7
 • Direktīva 2014/24 -A27 :. punkts 8
 • Direktīva 2014/24 -A47 :. punkti 68, 71
 • Direktīva 2014/24 -A47P1 :. punkti 9, 37
 • Direktīva 2014/24 -A48 :. punkts 11
 • Direktīva 2014/24 -A48P1 :. punkti 10, 50, 51
 • Direktīva 2014/24 -A90 :. punkts 42
 • Direktīva 2014/24 -A90P1 :. punkts 12
 • Direktīva 2014/24 -A91 :. punkti 12, 42
 • Direktīva 2014/24 -N5PRATBS1 :. punkti 11, 51
 • Direktīva 2014/25 :. punkti 43 - 45, 47, 49, 53, 55, 58
 • Direktīva 2014/25 -A36P1 :. punkts 13
 • Direktīva 2014/25 -A45 :. punkts 14
 • Direktīva 2014/25 -A66 :. punkti 68, 71
 • Direktīva 2014/25 -A66P1 :. punkts 15
 • Direktīva 2014/25 -A67P1 :. punkti 16, 17, 50, 51
 • Direktīva 2014/25 -A106 :. punkts 42
 • Direktīva 2014/25 -A106P1 :. punkts 18
 • Direktīva 2014/25 -A107 :. punkti 18, 42
 • Direktīva 2014/25 -N6PARTAS1 :. punkti 17, 51
 • Regula 1370/2017 -A07P2 :. punkts 68
 • Tiesa - Spriedums lietā C-246/09 -N26 :. punkts 62
 • Tiesa - Spriedums lietā C-213/13 -N31 :. punkts 43
 • Tiesa - Spriedums lietā C-213/13 -N32 :. punkts 43
 • Tiesa - Spriedums lietā C-213/13 -N33 :. punkts 43
 • Tiesa - Spriedums lietā C-292/15 :. punkts 34
 • Tiesa - Spriedums lietā C-292/15 -N41 :. punkts 46
 • Tiesa - Spriedums lietā C-292/15 -N44 :. punkts 49
 • Tiesa - Spriedums lietā C-292/15 -N45 :. punkts 49
 • Tiesa - Spriedums lietā C-292/15 -N46 :. punkts 49
 • Tiesa - Spriedums lietā C-292/15 -N47 :. punkti 49, 52
 • Tiesa - Spriedums lietā C-391/15 -N32 :. punkts 61

Rezolutīvā daļa

 • Interpretē : Regula 1370/2007 -A07P2

Secinājumi

Informācija nav pieejama


Datumi

Dokumenta, uz kura pamata ierosināta lieta, iesniegšanas datums

 • 28/08/2017

Secinājumu datums

Informācija nav pieejama

Tiesas sēdes datums

Informācija nav pieejama

Pasludināšanas datums

20/09/2018


Atsauces

Publikācija Oficiālajā Vēstnesī

Spriedums: OV C 408, 12.11.2018, 30 lpp.

Lūgums: OV C 392, 20.11.2017, 16 lpp.

Lietas dalībnieku vārds/nosaukums

Rudigier

Piezīmes no doktrīnas

 1. Péraldi Leneuf, Fabienne: Protection juridique effective, Europe 2018 Mois Comm. nº 11 p.26 (FR)Analītiskās ziņas par procesu

Prejudiciālā jautājuma izcelsme

Verwaltungsgerichtshof - Austrija

Priekšmets

 • Transports

Tiesvedība un iznākums

 • Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu

Tiesas sastāvs

neuvième chambre (Cour)

Tiesnesis referents

Juhāss

Ģenerāladvokāts

Kamposs Sančess-Bordona

Tiesvedības valoda(s)

 • vācu

Secinājumu valoda(s)

  Informācija nav pieejama