Komisia/Taliansko
Vec C-526/17
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

Nedostupná informácia

Predmet

Nedostupná informácia

Schéma členenia

Nedostupná informácia


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

Nedostupná informácia

Výrok

Nedostupná informácia

Návrhy

Nedostupná informácia


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

 • 04/09/2017

Dátum návrhov

 • 21/03/2019

Dátum pojednávania

12/12/2018

Dátum vyhlásenia

Nedostupná informácia


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Návrh: Ú. v. C 347 z 16.10.2017 s.24

Mená účastníkov konania

Komisia/Taliansko

Poznámky právnej vedy

Nedostupná informáciaProcesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

Nedostupná informácia

Oblasť

  Nedostupná informácia

  Konanie a výsledok

  • Žaloba o nesplnenie povinnosti

  Rozhodovacie zloženie

  Nedostupná informácia

  Sudca spravodajca

  Nedostupná informácia

  Generálny advokát

  Sharpston

  Jazyk(y) konania

  • taliančina

  Jazyk(y) návrhov

   Nedostupná informácia