A Bíróság ítélete (első tanács), 2012. július 5.

ERSTE Bank Hungary Nyrt. kontra Magyar Állam és társai

A Legfelsőbb Bíróság (Magyarország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Fizetésképtelenségi eljárás – 1346/2000/EK rendelet – Az 5. cikk (1) bekezdése – Időbeli hatály – Olyan államban indított dologi jogi kereset, amely az Európai Uniónak nem tagja – Az adós ellen más tagállamban indított fizetésképtelenségi eljárás – Az Európai Unió tagjává vált előbbi állam – Alkalmazhatóság

C‑527/10. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (HL)
07/09/2012 ERSTE Bank Hungary
pdf nézet
ítélet
ECLI:EU:C:2012:417
05/07/2012 ERSTE Bank Hungary
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Ítélet (Összefoglaló)
ECLI:EU:C:2012:417
05/07/2012 ERSTE Bank Hungary
indítvány
ECLI:EU:C:2012:37
26/01/2012 ERSTE Bank Hungary
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Kérelem (HL)
29/01/2011 ERSTE Bank Hungary
pdf nézet
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

az elektronikus EBHT-ban közzétették (Általános EBHT)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Legfelsőbb Bíróság – A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29i 1346/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 160., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 1. kötet, 191. o.) 5. cikke (1) bekezdésének értelmezése – A szóban forgó dologi jog tárgyának helye szerinti tagállamban olyan alperes ellen indított kereset, amelynek székhelye más tagállamban található, és amely ellen e második államban az első állam Európai Unióhoz történő csatlakozását megelőzően fizetésképtelenségi eljárást indítottak – Az 1346/2000/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének időbeli hatálya

Rendszerezett osztályozás

1.
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.06 A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
    4.06.02 Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés
      4.06.02.09 Fizetésképtelenségi eljárások
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.06 A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
    4.06.02 Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés
      4.06.02.09 Fizetésképtelenségi eljárások


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

 • 2003. évi csatlakozási szerződés - Okmány, 2. cikk : pontok 3, 35
 • 1346/2000 rendelet -A01 : pont 29
 • 1346/2000 rendelet -A03 : pontok 5, 36
 • 1346/2000 rendelet -A04P1 : pontok 6, 38
 • 1346/2000 rendelet -A04P2 : pont 6
 • 1346/2000 rendelet -A05P1 : pontok 1, 7, 26, 27, 40, 42, 45, 46
 • 1346/2000 rendelet -A16 : pont 8
 • 1346/2000 rendelet -A16P1 : pontok 33, 34, 36
 • 1346/2000 rendelet -A17P1 : pontok 9, 36
 • 1346/2000 rendelet -A43 : pontok 10, 30
 • 1346/2000 rendelet -A47 : pontok 11, 30
 • 1346/2000 rendelet -C11 : pontok 4, 39, 41
 • 1346/2000 rendelet -C22 : pont 34
 • 1346/2000 rendelet -C23 : pontok 4, 38
 • 1346/2000 rendelet -C24 : pont 4
 • 1346/2000 rendelet -C25 : pontok 4, 41
 • 1346/2000 rendelet -C6 : pont 4
 • Bíróság - A C-341/04. sz. ügyben hozott ítélet : pontok 34, 38
 • Bíróság - A C-444/07. sz. ügyben hozott ítélet : pontok 33, 34, 38
 • Bíróság - A C-191/10. sz. ügyben hozott ítélet : pont 38

Rendelkező rész

 • Értelmezi : 1346/2000 rendelet -A05P1

indítvány

 • 2003. évi csatlakozási szerződés - Okmány, 2. cikk :pontok 2, 28, 29, 31
 • 1346/2000 rendelet -A03 :pontok 29 - 31
 • 1346/2000 rendelet -A03P1 :pontok 3, 26, 39, 40, 42
 • 1346/2000 rendelet -A03P2 :pont 3
 • 1346/2000 rendelet -A04 :pont 20
 • 1346/2000 rendelet -A04P1 :pontok 4, 36
 • 1346/2000 rendelet -A05P1 :pontok 1, 5, 18, 21 - 23, 35 - 37, 47
 • 1346/2000 rendelet -A16P1 :pontok 6, 28, 29, 31, 33
 • 1346/2000 rendelet -A17P1 :pontok 28, 31, 33
 • 1346/2000 rendelet -A43 :pontok 7, 24
 • 1346/2000 rendelet -A47 :pontok 8, 24
 • 1346/2000 rendelet -C12 :pont 26
 • 1346/2000 rendelet -C22 :pont 32
 • 1346/2000 rendelet -C24 :pont 21
 • 1346/2000 rendelet -C25 :pont 21
 • Bíróság - A C-341/04. sz. ügyben hozott ítélet :pont 26
 • Bíróság - A C-339/07. sz. ügyben hozott ítélet :pontok 40, 42
 • Bíróság - A C-444/07. sz. ügyben hozott ítélet :pontok 26, 32
 • Bíróság - A C-112/10. sz. ügyben hozott ítélet :pont 26
 • Bíróság - A C-191/10. sz. ügyben hozott ítélet :pont 40
 • Bíróság - A C-310/10. sz. ügyben hozott ítélet :pont 45
 • Bíróság - A C-613/10. sz. ügyben hozott végzés :pont 44


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

 • 15/11/2010

Az indítvány ismertetésének időpontja

 • 26/01/2012

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

05/07/2012


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

Kérelem/kereset: HL C 30., 29.01.2011., 20o.

ítélet: HL C 287., 22.09.2012., 4o.

A felek neve

ERSTE Bank Hungary

Kapcsolódó tanulmányok

 1. D'Avout, Louis: Droit du commerce international. Procédures d'insolvabilité, Recueil Le Dalloz 2012 p.2340-2342 (FR)
 2. Idot, Laurence: Champ d'application temporel, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.58-59 (FR)
 3. Dolžan, Judita: Časovna uporaba Uredbe o postopkih v primeru insolventnosti v novih državah članicah, Pravna praksa 2012 nº 29-30 p.32 (SL)
 4. Laukemann, B.: Die Absonderungsklage im Europäischen Zuständigkeitsrecht, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2013 p.150-153 (DE)
 5. Nagy, Csongor István: Az Európai Bíróság ítélete a fizetésképtelenségi rendelet időbeli hatályáról az új tagállamokban - Azonnali hatály, visszaható hatások, Jogesetek Magyarázata 2013 nº 3 p.55-61 (HU)
 6. Carballo Piñeiro, Laura: Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado – Tribunal de Justicia : Espacio de libertad, seguridad y justicia – Procedimientos concursales – Procedimiento de insolvencia […] – Supuesto 1 – Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de 7 de julio de 2012, asunto C-527/10, ERSTE Bank Hungary Nyrt c. Magyar Állam, BCL Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt. – Supuesto 2 – Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de 22 de noviembre de 2012, asunto C-116/11, Bank Handlowy w Warszawie SA PPHU “ADAX”/Ryszard Adamiak c. Christianapol sp. z o.o., Revista española de Derecho Internacional 2013 nº 65 p.229-233 (ES)
 7. Chalas, Christelle: Du 5 juillet 2012 - Cour de justice de l'Union européenne - Aff. C-527/10, Revue critique de droit international privé 2014 nº 1 p.153-159 (FR)Az eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Legfelsőbb Bíróság (Cour suprême) - Magyarország

Tárgy

 • a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
 • - Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés

Érintett nemzeti jogi rendelkezések

HU - § 270, 271 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről (loi nº 4 de 1959 sur le code civil)

HU - Törvény a Polgári törvénykönyvről, § 270, 271 1959. évi IV. (loi nº 4 de 1959 sur le code civil)

Érintett nemzetközi jogi rendelkezések

Nincs információ

Eljárás és eredmény

 • Előzetes döntéshozatal

Ítélkező testület

première chambre (Cour)

Előadó bíró

Tizzano

Főtanácsnok

Mazák

Az eljárás nyelve(i)

 • magyar

Az indítvány nyelve(i)

 • francia