Domstolens dom (Store Afdeling) af 25. juli 2018

Confédération paysanne m.fl. mod Premier ministre og Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Frankrig)

Præjudiciel forelæggelse – udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer – mutagenese – direktiv 2001/18/EF – artikel 2 og 3 – bilag I A og I B – begrebet »genetisk modificeret organisme« – traditionelt brugte teknikker/metoder til genetisk modifikation, som betragtes som sikre – nye mutageneseteknikker/-metoder – skadelige indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet – medlemsstaternes skønsmargen ved gennemførelsen af direktivet – direktiv 2002/53/EF – den fælles sortsliste over landbrugsplantearter – herbicidtolerante plantesorter – artikel 4 – optagelse i den fælles liste over genmodificerede sorter fremstillet med mutagenese – krav om beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet – fritagelse

Sag C-528/16


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom
ECLI:EU:C:2018:583
25/07/2018 Confédération paysanne m.fl.
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2018:583
25/07/2018 Confédération paysanne m.fl.
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2018:20
18/01/2018 Confédération paysanne m.fl.
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
16/12/2016 Confédération paysanne m.fl.
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.11 tilnærmelse af lovgivningerne
    4.11.18 fødevaresikkerhed
      4.11.18.03 fødevarer og kosttilskud
        4.11.18.03.04 genetisk modificeret organisme
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.11 tilnærmelse af lovgivningerne
    4.11.18 fødevaresikkerhed
      4.11.18.03 fødevarer og kosttilskud
        4.11.18.03.04 genetisk modificeret organisme
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.03 landbrug og fiskeri
    4.03.04 Harmonisering af lovgivningerne
      4.03.04.00 Alment
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.11 tilnærmelse af lovgivningerne
    4.11.18 fødevaresikkerhed
      4.11.18.03 fødevarer og kosttilskud
        4.11.18.03.04 genetisk modificeret organisme
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.11 tilnærmelse af lovgivningerne
    4.11.18 fødevaresikkerhed
      4.11.18.03 fødevarer og kosttilskud
        4.11.18.03.04 genetisk modificeret organisme


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • TEUF, artikel 34 : præmis/punkt 79, 82
 • TEUF, artikel 35 : præmis/punkt 79, 82
 • TEUF, artikel 36 : præmis/punkt 79, 82
 • TEUF, artikel 191 -P2 : præmis/punkt 25, 83
 • TEUF, artikel 267 : præmis/punkt 72, 73
 • direktv 90/220 -A02PT1 : præmis/punkt 57, 58
 • direktv 90/220 -A02PT2 : præmis/punkt 57, 58
 • direktv 2001/18 : præmis/punkt 20, 21, 23, 47, 62 - 64, 70, 71, 74, 77, 79
 • direktv 2001/18 -A01 : præmis/punkt 4, 52
 • direktv 2001/18 -A02 : præmis/punkt 1, 5, 25, 83, 84
 • direktv 2001/18 -A02P2 : præmis/punkt 56
 • direktv 2001/18 -A02PT1 : præmis/punkt 59
 • direktv 2001/18 -A02PT2 : præmis/punkt 26 - 28, 30, 32, 34, 38, 54, 59, 60, 65
 • direktv 2001/18 -A02PT2LA : præmis/punkt 33
 • direktv 2001/18 -A02PT2LB : præmis/punkt 36
 • direktv 2001/18 -A03 : præmis/punkt 1, 25, 84
 • direktv 2001/18 -A03P1 : præmis/punkt 6, 26, 37, 39, 41, 43, 46, 51, 53, 54, 61, 65, 66, 69, 78, 81, 82
 • direktv 2001/18 -A04P1 : præmis/punkt 7, 53
 • direktv 2001/18 -A36 : præmis/punkt 8, 59
 • direktv 2001/18 -C4 : præmis/punkt 3, 49
 • direktv 2001/18 -C5 : præmis/punkt 3, 49
 • direktv 2001/18 -C6 : præmis/punkt 3
 • direktv 2001/18 -C8 : præmis/punkt 3, 50
 • direktv 2001/18 -C17 : præmis/punkt 3, 26, 44, 45, 51, 54
 • direktv 2001/18 -C44 : præmis/punkt 3
 • direktv 2001/18 -C55 : præmis/punkt 3, 50
 • direktv 2001/18 -N1A : præmis/punkt 1, 25
 • direktv 2001/18 -N1APART1 : præmis/punkt 9, 33 - 35
 • direktv 2001/18 -N1APART2 : præmis/punkt 9, 36
 • direktv 2001/18 -N1B : præmis/punkt 1, 10, 25, 37, 39, 83, 84
 • direktv 2001/18 -N1BPT1 : præmis/punkt 26, 40, 41, 43, 46, 51, 53, 54, 61, 65, 69, 78, 81, 82
 • direktv 2001/18 -N8 : præmis/punkt 59
 • direktv 2002/53 : præmis/punkt 64
 • direktv 2002/53 -A01P1 : præmis/punkt 11, 56
 • direktv 2002/53 -A02P2 : præmis/punkt 11
 • direktv 2002/53 -A04 : præmis/punkt 1, 25
 • direktv 2002/53 -A04P4 : præmis/punkt 12, 55, 57 - 63, 65, 67, 68
 • direktv 2002/53 -A07P4LA : præmis/punkt 13, 62
 • direktv 2002/53 -A09P5 : præmis/punkt 14
 • Domstolen - procesreglement (2012) -A94 : præmis/punkt 73
 • Domstolen - dom, sag C-165/08 : præmis/punkt 63
 • Domstolen - dom, sag C-535/15 -N31 : præmis/punkt 42
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-528/16 : præmis/punkt 64
 • Domstolen - dom, sag C-545/16 -N18 : præmis/punkt 72
 • Domstolen - dom, sag C-545/16 -N19 : præmis/punkt 73
 • Domstolen - dom, sag C-441/17 -N189 : præmis/punkt 41

Konklusion

 • fortolker : TEUF, artikel 34
 • fortolker : TEUF, artikel 35
 • fortolker : TEUF, artikel 36
 • fortolker : direktv 2001/18 -A02PT2
 • fortolker : direktv 2001/18 -A03P1
 • fortolker : direktv 2001/18 -N1BPT1
 • fortolker : direktv 2001/18 -C17
 • fortolker : direktv 2002/53 -A04P4

Forslag til afgørelse

 • EUs charter om grundlæggende rettigheder (2007), artikel {0} : præmis/punkt 34
 • TEUF, artikel 34 : præmis/punkt 48, 123
 • TEUF, artikel 36 : præmis/punkt 48, 123
 • TEUF, artikel 191 -P2 : præmis/punkt 5, 37
 • direktv 90/220 : præmis/punkt 76, 144, 155, 168
 • direktv 90/220 -A02PT1 : præmis/punkt 153, 155
 • direktv 90/220 -A02PT2 : præmis/punkt 153, 155
 • direktv 90/220 -N1B : præmis/punkt 80, 85
 • forordning 258/97 -A12 : præmis/punkt 48
 • direktv 98/95 : præmis/punkt 166
 • direktv 2000/29 -A16 : præmis/punkt 48
 • direktv 2001/18 : præmis/punkt 1, 124
 • direktv 2001/18 -A01 : præmis/punkt 8
 • direktv 2001/18 -A02 : præmis/punkt 32, 37, 130, 131, 152
 • direktv 2001/18 -A02P2 : præmis/punkt 55 - 57
 • direktv 2001/18 -A02PT2 : præmis/punkt 9, 13, 60, 61, 64 - 67, 75, 84, 107, 157, 168
 • direktv 2001/18 -A02PT2LA : præmis/punkt 83
 • direktv 2001/18 -A02PT2LB : præmis/punkt 14
 • direktv 2001/18 -A03 : præmis/punkt 10, 32, 37, 61, 93, 130, 131, 152
 • direktv 2001/18 -A03P1 : præmis/punkt 2, 15, 55, 56, 65 - 68, 77, 94, 104, 107, 115, 119, 143, 153, 168
 • direktv 2001/18 -A04 : præmis/punkt 11
 • direktv 2001/18 -A08 : præmis/punkt 48
 • direktv 2001/18 -A09P5 : præmis/punkt 19
 • direktv 2001/18 -A20 : præmis/punkt 48
 • direktv 2001/18 -A23 : præmis/punkt 48
 • direktv 2001/18 -A27 : præmis/punkt 12, 144
 • direktv 2001/18 -C8 : præmis/punkt 6
 • direktv 2001/18 -C17 : præmis/punkt 7, 87, 90, 92 - 95, 119
 • direktv 2001/18 -N1A : præmis/punkt 13, 14, 37, 83, 96, 131, 152, 168
 • direktv 2001/18 -N1APART1 : præmis/punkt 43, 58
 • direktv 2001/18 -N1APART2 : præmis/punkt 58
 • direktv 2001/18 -N1B : præmis/punkt 2, 15, 32, 37, 40, 55, 56, 61, 65 - 68, 77 - 80, 82, 84, 86, 93, 94, 96, 97, 104, 105, 107, 115, 119, 130, 131, 143, 145, 152, 153, 166, 168
 • direktv 2002/53 : præmis/punkt 154, 155, 158 - 160, 163, 165 - 168
 • direktv 2002/53 -A04 : præmis/punkt 33, 37
 • direktv 2002/53 -A04P4 : præmis/punkt 17, 153, 161, 164
 • direktv 2002/53 -A07P4 : præmis/punkt 18, 157
 • direktv 2002/53 -A07P4LA : præmis/punkt 155, 156, 161
 • direktv 2002/53 -C16 : præmis/punkt 16
 • forordning 178/2002 -A07 : præmis/punkt 52
 • forordning 1829/2003 -A02PT5 : præmis/punkt 63, 162
 • forordning 1829/2003 -A34 : præmis/punkt 52
 • forordning 1946/2003 -A03PT2 : præmis/punkt 63
 • forordning 396/2005 : præmis/punkt 166
 • forordning 1107/2009 : præmis/punkt 166
 • direktv 2015/412 : præmis/punkt 122, 144
 • Kommissionen - KOM-dokument (forslag til lovgivning) - 51988PC0160(02) -C7 : præmis/punkt 94
 • Domstolen - dom, sag C-15/76 -N7 : præmis/punkt 132
 • Domstolen - dom, sag C-248/95 -N47 : præmis/punkt 132
 • Domstolen - dom, sag C-157/96 -N63 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-112/97 -N55 : præmis/punkt 113
 • Domstolen - dom, sag C-112/97 -N56 : præmis/punkt 113
 • Domstolen - dom, sag C-112/97 -N57 : præmis/punkt 113
 • Domstolen - dom, sag C-112/97 -N58 : præmis/punkt 113
 • Domstolen - dom, sag C-6/99 -N44 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-241/01 -N51 : præmis/punkt 139
 • Domstolen - dom, sag C-192/01 -N42 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-192/01 -N43 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-192/01 -N44 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-192/01 -N45 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-192/01 -N46 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-192/01 -N47 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-192/01 -N48 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-192/01 -N49 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-192/01 -N50 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-192/01 -N51 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-192/01 -N52 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-192/01 -N53 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-192/01 -N54 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-236/01 -N110 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-241/01 -N37 : præmis/punkt 132
 • Domstolen - dom, sag C-241/01 -N38 : præmis/punkt 134
 • Domstolen - dom, sag C-14/02 -N44 : præmis/punkt 113
 • Domstolen - dom, sag C-14/02 -N45 : præmis/punkt 113
 • Domstolen - dom, sag C-41/02 -N53 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - dom, sag C-41/02 -N54 : præmis/punkt 50
 • Domstolen - dom, sag C-504/04 -N40 : præmis/punkt 139
 • Domstolen - dom, sag C-268/06 -N100 : præmis/punkt 103
 • Domstolen - dom, sag C-127/07 : præmis/punkt 36
 • Domstolen - dom, sag C-205/07 -N34 : præmis/punkt 113
 • Domstolen - dom, sag C-287/07 -N71 : præmis/punkt 85
 • Domstolen - dom, sag C-287/07 -N72 : præmis/punkt 85
 • Domstolen - dom, sag C-287/07 -N73 : præmis/punkt 85
 • Domstolen - dom, sag C-287/07 -N74 : præmis/punkt 85
 • Domstolen - dom, sag C-287/07 -N75 : præmis/punkt 85
 • Domstolen - dom, sag C-287/07 -N76 : præmis/punkt 85
 • Domstolen - dom, sag C-287/07 -N77 : præmis/punkt 85
 • Domstolen - dom, sag C-287/07 -N78 : præmis/punkt 85
 • Domstolen - dom, sag C-287/07 -N79 : præmis/punkt 85
 • Domstolen - dom, sag C-287/07 -N80 : præmis/punkt 85
 • Domstolen - dom, sag C-247/08 -N50 : præmis/punkt 132
 • Domstolen - dom, sag C-333/08 -N85 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-333/08 -N86 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-333/08 -N87 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-333/08 -N88 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-333/08 -N89 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-333/08 -N90 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-333/08 -N91 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-333/08 -N92 : præmis/punkt 48, 49
 • Domstolen - dom, sag C-333/08 -N93 : præmis/punkt 48, 50
 • Domstolen - dom, sag C-58/10 -N77 : præmis/punkt 49, 147
 • Domstolen - dom, sag C-188/10 -N54 : præmis/punkt 36
 • Domstolen - dom, sag C-188/10 -N55 : præmis/punkt 36
 • Domstolen - dom, sag C-188/10 -N56 : præmis/punkt 36
 • Domstolen - dom, sag C-311/10 -N64 : præmis/punkt 85
 • Domstolen - dom, sag C-311/10 -N69 : præmis/punkt 85
 • Domstolen - dom, sag C-176/12 -N39 : præmis/punkt 103
 • Domstolen - dom, sag C-168/13 : præmis/punkt 113
 • Domstolen - dom, sag C-69/14 -N12 : præmis/punkt 111
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-134/15 -N90 : præmis/punkt 139
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-282/15 -N53 : præmis/punkt 53
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-282/15 -N54 : præmis/punkt 53
 • Domstolen - dom, sag C-282/15 -N45 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-282/15 -N46 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-282/15 -N47 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-282/15 -N56 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - dom, sag C-282/15 -N57 : præmis/punkt 50
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-111/16 : præmis/punkt 52
 • Domstolen - dom, sag C-74/16 -N25 : præmis/punkt 111
 • Domstolen - dom, sag C-78/16 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-111/16 -N51 : præmis/punkt 49, 147


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 17/10/2016

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 18/01/2018

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

25/07/2018


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Dom: EUT C 328 fra 17.09.2018, s.4

Sagsanlæg: EUT C 14 fra 16.01.2017, s.23

Sagens parter

Confédération paysanne m.fl.

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Seitz, Claudia: Modifiziert oder nicht? – Regulatorische Rechtsfragen zur Genoptimierung durch neue biotechnologische Verfahren, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2018 p.757-764 (DE)
 2. Steinberger, Florian: Der EuGH und die neuen Züchtungs-methoden oder die vertane Chance einer juristischen Sternstunde, Agrar- und Umweltrecht 2018 p.331-333 (DE)
 3. Meško Kuralt, Katja: Organizmi, pridobljeni z mutagenezo, in previdnostno načelo, Pravna praksa 2018 nº 33 p.27-28 (SL)
 4. Voigt, Brigitte: “Mutagenese”, Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2018 p.654-663 (DE)
 5. Kahrmann, Jens ; Leggewie, Georg: Gentechnikrechtliches Grundsatzurteil des EuGH und die Folgefragen für das deutsche Recht, Natur und Recht 2018 p.761-765 (DE)
 6. Roset, Sébastien: La grande chambre offre un bel exemple de mise en œuvre du principe d'adaptabilité du droit au progrès scientifique en matière d'organisme génétiquement modifié issu de la technique de mutagénèse., Europe 2018 Octobre Comm. nº 10 p.57-58 (FR)
 7. Kahrmann, Jens ; Leggewie, Georg: CJEU’s Ruling Makes Europe’s GMO Legislation Ripe for Reformation, Zeitschrift für europäisches Umwelt- und Planungsrecht 2018 p.497-504 (EN)
 8. Somsen, J.: Confédération Paysannes: grensoverschrijdend jurisprudentieel actualiseren van de Richtlijn inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2018 nr.7/8 p.282-290 (NL)
 9. Somsen, Han: Scientists edit genes, courts edit directives. Is the Court of justice fighting uncertain scientific risk with certain constitutional risk ?, European Journal of Risk Regulation 2018 Vol.9 Issue 4 p.701-719 (EN)
 10. Adobati, Enrica: LA CORTE DI GIUSTIZIA PRECISA COME GLI ORGANISMI OTTENUTI CON MUTAGENESI DEBBANO ESSERE TRATTATI COME OGM, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2018 N°4 p.639-641 (IT)
 11. Pomahač, Richard: Soudní dvůr EU : Náhodná a řízená mutageneze, Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví 2018 p.683-685 (CS)
 12. Wanner, Bettina ; Monconduit, Hervé ; Mertens, Andrea ; Thomaier, Jörg: CJEU renders decision on the interpretation of the GMO Directive, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2019 Vol.14 N°2 p.90-927 (EN)
 13. Girnau, Marcus: Die Auswirkungen des EuGH-Urteils “Mutagenese” zu neuen Züchtungstechniken auf das Lebensmittelrecht, Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2019 p.325-330 (DE)
 14. Buchholz, Georg ; Willand, Achim: Lebensmittel ohne Gentechnik und das EuGH-Urteil zur Mutagenese, Lebensmittel & Recht 2019 p.45-48 (DE)
 15. Schmidt-De Caluwe, Reimund: „Ohne Gentechnik“-Siegel als Irreführung des Verbrauchers, Lebensmittel & Recht 2019 p.97-102 (DE)
 16. Dederer, Hans-Georg: Genomeditierung ist Gentechnik, Zeitschrift für europäisches Umwelt- und Planungsrecht 2019 p.236-245 (DE)
 17. Beck, Felix: All About that Risk? A (Re-)Assessment of the CJEU's Reasoning in the "Genome Editing" Case, Zeitschrift für europäisches Umwelt- und Planungsrecht 2019 p.246-255 (EN)
 18. Purnhagen, Kai: How to manage the Union’s diversity: The regulation of New Plant Breeding Technologies in Confédération paysanne and Others, Common Market Law Review 2019 p.1379-1396 (EN)
 19. Eisenberger, Iris: Genomeditieren in der Pflanzenzüchtung - Auswirkungen europäischer Vogel-Strauβ-Politik, Österreichische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2019 p.98-101 (DE)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Conseil d'État - Frankrig

Emne

 • Tilnærmelse af lovgivningerne
 • miljø
 • Landbrug og fiskeri

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse
 • Præjudiciel forelæggelse : Ufornødent at træffe afgørelse

Dommerkollegium

grande chambre (Cour)

Refererende dommer

Bay Larsen

Generaladvokat

Bobek

Processprog

 • fransk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • engelsk