Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 8.5.2019

Antonio Pasquale Mastromartino versus Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Eelotsusetaotlus – Finantsinstrumentide turud – Direktiiv 2004/39/EÜ – Artiklid 8, 23, 50 ja 51 – Kohaldamisala – Investeerimisnõustaja, kellel on lubatud töötada väljaspool oma asukoharuume – Vahendaja, kes on kriminaalasjas kahtlustatav – Liikmesriigi õigusnormid, mis näevad ette võimaluse keelata ajutiselt tegutsemine vastaval tegevusalal – Põhivabadused – Puhtalt riigisisene olukord – Kohaldamatus

Kohtuasi C-53/18


Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Kohtuotsus (ELT)
21/06/2019 Mastromartino
Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:380
08/05/2019 Mastromartino
EUR-Lexi tekst Kakskeelne EUR-Lexi tekst
Taotlus (ELT)
06/04/2018 Mastromartino
Vt pdf-dokumente
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik)

Ese

Teave puudub

Süstemaatiline liigitamine

Teave puudub


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

 • ELTL : punktid 18, 34, 36
 • ELTL, artikkel 49 : punktid 37, 39, 40
 • ELTL, artikkel 56 : punktid 37, 39, 40
 • Direktiiv 2000/12 : punkt 20
 • Direktiiv 2004/39 : punkt 19
 • Direktiiv 2004/39 -A01 : punkt 4
 • Direktiiv 2004/39 -A01P1 : punkt 20
 • Direktiiv 2004/39 -A01P2 : punkt 20
 • Direktiiv 2004/39 -A04P1PT1 : punktid 5, 23, 24
 • Direktiiv 2004/39 -A04P1PT1L1 : punkt 22
 • Direktiiv 2004/39 -A04P1PT1L2 : punkt 22
 • Direktiiv 2004/39 -A04P1PT1L3 : punkt 22
 • Direktiiv 2004/39 -A04P1PT14 : punktid 5, 21
 • Direktiiv 2004/39 -A04P1PT25 : punktid 5, 23, 24, 26
 • Direktiiv 2004/39 -A05P1 : punkt 6
 • Direktiiv 2004/39 -A08 : punktid 1, 6, 17, 18, 27, 40
 • Direktiiv 2004/39 -A13P2 : punktid 7, 28
 • Direktiiv 2004/39 -A23 : punktid 1, 8, 17, 18, 27, 40
 • Direktiiv 2004/39 -A23P2L3 : punkt 28
 • Direktiiv 2004/39 -A23P3 : punkt 29
 • Direktiiv 2004/39 -A23P5 : punkt 29
 • Direktiiv 2004/39 -A23P6 : punkt 30
 • Direktiiv 2004/39 -A50 : punktid 18, 40
 • Direktiiv 2004/39 -A50P1 : punktid 9, 31
 • Direktiiv 2004/39 -A50P2G : punktid 9, 31
 • Direktiiv 2004/39 -A51 : punktid 1, 17, 18, 27, 40
 • Direktiiv 2004/39 -A51P1 : punktid 10, 32
 • Direktiiv 2004/39 -C36 : punktid 3, 24
 • Direktiiv 2004/39 -C38 : punktid 3, 31
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-268/15 -N47 : punkt 34
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-268/15 -N50 : punkt 36
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-268/15 -N54 : punkt 36
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-658/15 -N25 : punkt 25
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-215/17 -N41 : punkt 34
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-215/17 -N42 : punkt 36
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-215/17 -N43 : punkt 36
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-215/17 -N44 : punkt 36

Resolutsioonis

 • Tõlgendab : ELTL, artikkel 49
 • Tõlgendab : ELTL, artikkel 56
 • Tõlgendab : Direktiiv 2004/39
 • Tõlgendab : Direktiiv 2004/39 -A08
 • Tõlgendab : Direktiiv 2004/39 -A23
 • Tõlgendab : Direktiiv 2004/39 -A50
 • Tõlgendab : Direktiiv 2004/39 -A51

Kohtujuristi ettepanek

Teave puudub


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

 • 29/01/2018

Ettepaneku kuupäev

Teave puudub

Kohtuistungi kuupäev

Teave puudub

Kuulutamise kuupäev

08/05/2019


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

kohtuotsus: -ELT C 230, 08.07.2019, lk12

Hagi/taotlus: -ELT C 142, 23.04.2018, lk30

Poolte nimed

Mastromartino

Kohtulahendite kommentaarid

Teave puudubMenetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Itaalia

Valdkond

 • Siseturg - Põhimõtted
 • Asutamisvabadus
 • Kapitali vaba liikumine

Menetlus ja tulemus

 • Eelotsusetaotlus

Kohtukoosseis

deuxième chambre (Cour)

Ettekandja-kohtunik

von Danwitz

Kohtujurist

Campos Sánchez-Bordona

Kohtumenetluse keel(ed)

 • itaalia

Ettepaneku keel(ed)

  Teave puudub