A
Sag C-535/19
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

Oplysningen er ikke tilgængelig

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 12/07/2019

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagens parter

A

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Augstākā tiesa (Senāts) - Letland

Emne

  Oplysningen er ikke tilgængelig

  Sagstype og sagens udfald

  • Præjudicielle sager

  Dommerkollegium

  Oplysningen er ikke tilgængelig

  Refererende dommer

  Oplysningen er ikke tilgængelig

  Generaladvokat

  Oplysningen er ikke tilgængelig

  Processprog

  • lettisk

  Forslagets (forslagenes) originalsprog

   Oplysningen er ikke tilgængelig