EDP España v. Naturgy Energy Group a Evropská komise
Věc C-536/19 P(I)

Na začátek stránky Dokumenty k věci
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

Nedostupná informace

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

Nedostupná informace


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

Nedostupná informace

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

  • 11/07/2019

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

Nedostupná informace


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Nedostupná informace

Jména účastníků řízení

EDP España v. Naturgy Energy Group a Evropská komise

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nedostupná informace

Oblast

  • Hospodářská soutěž
  • - Podpory poskytované státy
  • Procesní ustanovení

Řízení a výsledek

  • Žaloby na neplatnost
  • Opravný prostředek
  • Návrh na vstup vedlejšího účastníka do řízení

Soudní kolegium

Nedostupná informace

Soudce zpravodaj

Nedostupná informace

Generální advokát

Nedostupná informace

Jednací jazyk(y)

  • španělština

Jazyk(y) stanoviska

    Nedostupná informace