EDP España/Naturgy Energy Group a Európska komisia
Vec C-536/19 P(I)

Na začiatok strany Dokumenty veci
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

Nedostupná informácia

Predmet

Nedostupná informácia

Schéma členenia

Nedostupná informácia


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

Nedostupná informácia

Výrok

Nedostupná informácia

Návrhy

Nedostupná informácia


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

  • 11/07/2019

Dátum návrhov

Nedostupná informácia

Dátum pojednávania

Nedostupná informácia

Dátum vyhlásenia

Nedostupná informácia


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Nedostupná informácia

Mená účastníkov konania

EDP España/Naturgy Energy Group a Európska komisia

Poznámky právnej vedy

Nedostupná informáciaProcesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

Nedostupná informácia

Oblasť

  • Hospodárska súťaž
  • - Pomoc priznaná štátmi
  • Procesné ustanovenia

Konanie a výsledok

  • Žaloba o neplatnosť
  • Odvolania
  • Návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania

Rozhodovacie zloženie

Nedostupná informácia

Sudca spravodajca

Nedostupná informácia

Generálny advokát

Nedostupná informácia

Jazyk(y) konania

  • španielčina

Jazyk(y) návrhov

    Nedostupná informácia