EDP España mot Naturgy Energy Group och Europeiska kommissionen
Mål C-536/19 P(I)

Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

Uppgift saknas

Saken

Uppgift saknas

Systematisk klassificeringsindelning

Uppgift saknas


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

Uppgift saknas

Domslut

Uppgift saknas

Förslag till avgörande

Uppgift saknas


Datum

Dag då ansökan ingavs

  • 11/07/2019

Dag för förslag till avgörande

Uppgift saknas

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

Uppgift saknas


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Uppgift saknas

Parternas namn

EDP España mot Naturgy Energy Group och Europeiska kommissionen

Kommentarer i doktrinen

Uppgift saknasAnalytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Uppgift saknas

Ämnesområde

  • Konkurrens
  • - Stöd som ges av en medlemsstat
  • Förfarandebestämmelser

Förfarande och resultat

  • Talan om ogiltigförklaring
  • Överklagande
  • interventionsansökan

Dömande sammansättning

Uppgift saknas

Referent

Uppgift saknas

Generaladvokat

Uppgift saknas

Rättegångsspråk

  • spanska

Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

    Uppgift saknas