ECOTEX BULGARIA
Mål C-544/19
Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

Uppgift saknas

Saken

Uppgift saknas

Systematisk klassificeringsindelning

Uppgift saknas


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

Uppgift saknas

Domslut

Uppgift saknas

Förslag till avgörande

Uppgift saknas


Datum

Dag då ansökan ingavs

 • 17/07/2019

Dag för förslag till avgörande

Uppgift saknas

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

Uppgift saknas


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Uppgift saknas

Parternas namn

ECOTEX BULGARIA

Kommentarer i doktrinen

Uppgift saknasAnalytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Administrativen sad - Blagoevgrad - Bulgarien

Ämnesområde

  Uppgift saknas

  Förfarande och resultat

  • Begäran om förhandsavgörande

  Dömande sammansättning

  Uppgift saknas

  Referent

  Uppgift saknas

  Generaladvokat

  Uppgift saknas

  Rättegångsspråk

  • bulgariska

  Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

   Uppgift saknas