Bonnafous proti EACEA
Zadeva C-548/19 P

Na vrh strani Dokumenti v zadevi
Na vrh strani Pravna analiza odločbe ali zadeve

Zbirka odločb sodne prakse

Informacija ni na voljo

Predmet

Informacija ni na voljo

Sistematičen klasifikacijski načrt

Informacija ni na voljo


Citati iz sodne prakse ali zakonodaje

Razlogi, ki vsebujejo citate

Informacija ni na voljo

Izrek

Informacija ni na voljo

Sklepni predlogi

Informacija ni na voljo


Datumi

Datum vložitve vloge, s katero se postopek začne

  • 17/07/2019

Datum sklepnih predlogov

Informacija ni na voljo

Datum obravnave

Informacija ni na voljo

Datum razglasitve

Informacija ni na voljo


Sklicevanja

Objava v Uradnem listu

Informacija ni na voljo

Ime strank

Bonnafous proti EACEA

Komentarji sodb

Informacija ni na voljoPostopkovni analitični podatki

Izvor vprašanja za predhodno odločanje (sodna oblast/država članica)

Informacija ni na voljo

Vsebina

  • Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev

Postopek in izid

  • Tožbe uradnikov
  • Odškodninska tožba
  • pritožba

Sestava Sodišča

Informacija ni na voljo

Sodnik poročevalec

Informacija ni na voljo

Generalni pravobranilec

Informacija ni na voljo

Jezik(a/i) postopka

  • francoščina

Jezik(a/i) sklepnih predlogov

    Informacija ni na voljo