Bonnafous mot EACEA
Mål C-548/19 P

Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

Uppgift saknas

Saken

Uppgift saknas

Systematisk klassificeringsindelning

Uppgift saknas


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

Uppgift saknas

Domslut

Uppgift saknas

Förslag till avgörande

Uppgift saknas


Datum

Dag då ansökan ingavs

  • 17/07/2019

Dag för förslag till avgörande

Uppgift saknas

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

Uppgift saknas


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Uppgift saknas

Parternas namn

Bonnafous mot EACEA

Kommentarer i doktrinen

Uppgift saknasAnalytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Uppgift saknas

Ämnesområde

  • Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda

Förfarande och resultat

  • Personalmål
  • Talan om skadestånd
  • Överklagande

Dömande sammansättning

Uppgift saknas

Referent

Uppgift saknas

Generaladvokat

Uppgift saknas

Rättegångsspråk

  • franska

Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

    Uppgift saknas