Subdelegación del Gobierno en Toledo
Дело C-549/19
Нагоре Документи по делото
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

Няма информация

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Няма информация

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

 • 17/07/2019

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

Няма информация


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Няма информация

Име/наименование на страните

Subdelegación del Gobierno en Toledo

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha - Испания

Област

  Няма информация

  Производство и изход

  • Преюдициално запитване

  Съдебен състав

  Няма информация

  Съдия докладчик

  Няма информация

  Генерален адвокат

  Няма информация

  Език/ци на производството

  • испански

  Език/ци на заключението

   Няма информация