Commissie/Ierland (Lutte contre le blanchiment de capitaux)
Zaak C-550/18
Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Verzoekschrift (PB)
16/11/2018 Commissie/Ierland (Lutte contre le blanchiment de capitaux)
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

Informatie niet beschikbaar


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Informatie niet beschikbaar

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 27/08/2018

Datum van de conclusie

  • 05/03/2020

Datum van de terechtzitting

10/12/2019

Datum van de uitspraak

Informatie niet beschikbaar


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Verzoek: PB C 436 van 03.12.2018, blz.21

Naam van de partijen

Commissie/Ierland (Lutte contre le blanchiment de capitaux)

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

  • Financiële bepalingen
  • - Eigen middelen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Beroep wegens niet-nakoming

Rechtsprekende formatie

Informatie niet beschikbaar

Rechter-rapporteur

Informatie niet beschikbaar

Advocaat-generaal

Tanchev

Procestaal/Procestalen

  • Engels

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar