Obras y Servicios Públicos a Acciona Agua
Vec C-550/19
Na začiatok strany Dokumenty veci
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

Nedostupná informácia

Predmet

Nedostupná informácia

Schéma členenia

Nedostupná informácia


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

Nedostupná informácia

Výrok

Nedostupná informácia

Návrhy

Nedostupná informácia


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

 • 17/07/2019

Dátum návrhov

Nedostupná informácia

Dátum pojednávania

Nedostupná informácia

Dátum vyhlásenia

Nedostupná informácia


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Nedostupná informácia

Mená účastníkov konania

Obras y Servicios Públicos a Acciona Agua

Poznámky právnej vedy

Nedostupná informáciaProcesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

Juzgado de lo Social de Madrid - Španielsko

Oblasť

  Nedostupná informácia

  Konanie a výsledok

  • Návrh na začatie prejudiciálneho konania

  Rozhodovacie zloženie

  Nedostupná informácia

  Sudca spravodajca

  Nedostupná informácia

  Generálny advokát

  Nedostupná informácia

  Jazyk(y) konania

  • španielčina

  Jazyk(y) návrhov

   Nedostupná informácia