Πάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Αντικείμενο

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Διατακτικό

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Προτάσεις

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

  • 17/07/2019

Ημερομηνία των προτάσεων

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ονόματα των διαδίκων

ABLV Bank κατά EKT

Επιστημονικός σχολιασμός

Πληροφορία μη διαθέσιμηΑναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Θεματική κατηγορία

  • Οικονομική και νομισματική πολιτική

Διαδικασία και αποτέλεσμα

  • Προσφυγή ακυρώσεως
  • Αναίρεση

Δικαστικός σχηματισμός

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Εισηγητής δικαστής

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Γενικός Εισαγγελέας

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

  • αγγλική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

    Πληροφορία μη διαθέσιμη