Bernis i in. przeciwko EBC
Sprawa C-552/19 P

Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

Informacja niedostępna

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

Informacja niedostępna


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Informacja niedostępna

Sentencja

Informacja niedostępna

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

  • 17/07/2019

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

Informacja niedostępna


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Informacja niedostępna

Oznaczenia stron

Bernis i in. przeciwko EBC

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Informacja niedostępna

Dziedzina

  • Polityka gospodarcza i pieniężna

Procedura i wynik

  • Skarga o stwierdzenie nieważności
  • Odwołanie

Skład orzekający

Informacja niedostępna

Sędzia sprawozdawca

Informacja niedostępna

Rzecznik generalny

Informacja niedostępna

Język(i) postępowania

  • angielski

Język(i) opinii

    Informacja niedostępna