Arrest van het Hof (Derde kamer) van 11 juni 2015

Z. Zh. tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tegen I. O.

Verzoek van de Raad van State (Nederland) om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Artikel 7, lid 4 – Begrip ‚gevaar voor de openbare orde’ – Voorwaarden waaronder de lidstaten kunnen afzien van het toekennen van een termijn voor vrijwillig vertrek of een termijn kunnen toekennen die korter is dan zeven dagen

Zaak C-554/13


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
31/07/2015 Zh. en O.
Zie pdf-documenten
Arrest
ECLI:EU:C:2015:377
11/06/2015 Zh. en O.
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2015:377
11/06/2015 Zh. en O.
Conclusie
ECLI:EU:C:2015:94
12/02/2015 Zh. en O.
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
13/12/2013 Zh. en O.
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Raad van State – Uitlegging van artikel 7, lid 4, van richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348, blz. 98) – Derdelander tegen wie een terugkeerprocedure in de zin van de richtlijn loopt – Vaststelling door de bevoegde autoriteit van een terugkeerbesluit waarin een derdelander geen uitstel voor zijn vrijwillig vertrek wordt verleend omdat hij wordt geacht een gevaar voor de openbare orde te vormen – Begrip „gevaar voor de openbare orde” – Verplichtingen van de bevoegde autoriteit

Systematisch overzicht

Informatie niet beschikbaar


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

 • VWEU, artikel 79 -P2 : punt 47
 • Richtlijn 2008/115 : punt 43
 • Richtlijn 2008/115 -A03 : punt 41
 • Richtlijn 2008/115 -A06 : punten 47, 72
 • Richtlijn 2008/115 -A07 : punten 43, 51, 52
 • Richtlijn 2008/115 -A07P1 : punt 44
 • Richtlijn 2008/115 -A07P2 : punt 45
 • Richtlijn 2008/115 -A07P4 : punten 38, 39, 46, 50, 51 - 60, 64 - 66, 68 - 75
 • Richtlijn 2008/115 -C10 : punt 44
 • Richtlijn 2008/115 -C11 : punten 47, 69
 • Richtlijn 2008/115 -C2 : punten 47, 69
 • Richtlijn 2008/115 -C24 : punt 69
 • Richtlijn 2008/115 -C6 : punten 49, 69
 • Hof van Justitie - Arrest C-30/77 -N27 : punt 59
 • Hof van Justitie - Arrest C-327/82 -N11 : punt 29
 • Hof van Justitie - Arrest C-549/07 -N17 : punt 42
 • Hof van Justitie - Arrest C-430/10 -N32 : punt 48
 • Hof van Justitie - Arrest C-430/10 -N33 : punt 60
 • Hof van Justitie - Arrest C-61/11 : punt 36
 • Hof van Justitie - Arrest C-61/11 -N36 : punt 44
 • Hof van Justitie - Arrest C-61/11 -N37 : punt 46
 • Hof van Justitie - Arrest C-61/11 -N41 : punt 49
 • Hof van Justitie - Arrest C-355/11 -N36 : punt 29
 • Hof van Justitie - Arrest C-249/13 -N51 : punt 69
 • Hof van Justitie - Arrest C-146/14 -N38 : punt 47
 • Hof van Justitie - Arrest C-146/14 -N40 : punt 49
 • Hof van Justitie - Arrest C-146/14 -N65 : punt 56
 • Hof van Justitie - Arrest C-146/14 -N66 : punt 56
 • Hof van Justitie - Arrest C-146/14 -N67 : punt 56
 • Hof van Justitie - Arrest C-146/14 -N68 : punt 56
 • Hof van Justitie - Arrest C-146/14 -N69 : punt 56
 • Hof van Justitie - Arrest C-146/14 -N70 : punt 56
 • Hof van Justitie - Arrest C-146/14 -N71 : punt 56
 • Hof van Justitie - Arrest C-146/14 -N72 : punt 56
 • Hof van Justitie - Arrest C-146/14 -N73 : punt 56
 • Hof van Justitie - Arrest C-146/14 -N74 : punt 56

Dictum

 • legt uit : Richtlijn 2008/115 -A07P4

Conclusie

 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 48 -P3 : punt 30
 • Handvest van de grondrechten van de EU (2007) : punt 59
 • VWEU, artikel 20 -P1 : punt 5
 • VWEU, artikel 45 -P3 : punt 28
 • Richtlijn 64/221 -A03P1 : punt 60
 • Richtlijn 68/1612 : punt 5
 • Richtlijn 2003/86 : punten 48, 52, 54
 • Richtlijn 2003/86 -A01 : punt 52
 • Richtlijn 2003/86 -A02LC : punt 52
 • Richtlijn 2003/86 -A03 : punt 52
 • Richtlijn 2003/86 -A06P2L2 : punt 52
 • Richtlijn 2003/86 -A17 : punt 52
 • Richtlijn 2003/86 -C14 : punt 52
 • Richtlijn 2003/109 : punten 48, 51, 54
 • Richtlijn 2003/109 -A01 : punt 51
 • Richtlijn 2003/109 -A03 : punt 51
 • Richtlijn 2003/109 -A04 : punt 51
 • Richtlijn 2003/109 -A06P1 : punt 51
 • Richtlijn 2003/109 -A06P1L2 : punt 51
 • Richtlijn 2003/109 -A12P1 : punt 51
 • Richtlijn 2003/109 -A12P3 : punt 51
 • Richtlijn 2003/109 -C4 : punt 51
 • Richtlijn 2004/38 : punten 5, 48, 54, 55
 • Richtlijn 2004/38 -A27P1 : punt 50
 • Richtlijn 2004/38 -A27P2 : punt 50
 • Richtlijn 2004/38 -A28 : punt 50
 • Richtlijn 2004/38 -A28P1 : punt 50
 • Richtlijn 2004/38 -A28P2 : punt 50
 • Verordening 562/2006 : punt 5
 • Verordening 562/2006 -A02P5 : punt 5
 • Verordening 562/2006 -A02P7 : punt 5
 • Verordening 562/2006 -A05 : punt 63
 • Richtlijn 2008/115 : punten 1, 6 - 16, 22, 23, 25, 33, 36, 40, 43, 49, 53, -55, 57 - 60, 63, 66, 70, 75, 76, 79, 80, 84, 87 - 92
 • Richtlijn 2008/115 -A01 : punten 6, 63, 80
 • Richtlijn 2008/115 -A02P1 : punt 8
 • Richtlijn 2008/115 -A02P2 : punt 8
 • Richtlijn 2008/115 -A02P3 : punt 8
 • Richtlijn 2008/115 -A03 : punt 9
 • Richtlijn 2008/115 -A03P1 : punt 25
 • Richtlijn 2008/115 -A03P2 : punten 25, 63, 66
 • Richtlijn 2008/115 -A03P7 : punt 75
 • Richtlijn 2008/115 -A04 : punt 10
 • Richtlijn 2008/115 -A04P3 : punt 90
 • Richtlijn 2008/115 -A05 : punten 11, 78, 84
 • Richtlijn 2008/115 -A06P1 : punt 12
 • Richtlijn 2008/115 -A06P2 : punt 12
 • Richtlijn 2008/115 -A06P3 : punt 12
 • Richtlijn 2008/115 -A06P4 : punt 12
 • Richtlijn 2008/115 -A06P5 : punt 12
 • Richtlijn 2008/115 -A07 : punten 13, 32, 60, 79
 • Richtlijn 2008/115 -A07P1 : punten 25, 65, 70, 79, 95
 • Richtlijn 2008/115 -A07P2 : punt 60
 • Richtlijn 2008/115 -A07P3 : punten 39, 42
 • Richtlijn 2008/115 -A07P4 : punten 1, 2, 14, 23, 25, 27, 32, 37, 38, 42, 43, 46 - 49, 57, 59, 60, 62 - 71, 75, 79 - 87, 92, 94, 95
 • Richtlijn 2008/115 -A08 : punt 75
 • Richtlijn 2008/115 -A08P1 : punten 14, 63
 • Richtlijn 2008/115 -A11 : punt 15
 • Richtlijn 2008/115 -A11P1 : punten 15, 66
 • Richtlijn 2008/115 -A11P1LA : punt 90
 • Richtlijn 2008/115 -A11P2 : punten 15, 39
 • Richtlijn 2008/115 -A14 : punt 16
 • Richtlijn 2008/115 -C1 : punt 7
 • Richtlijn 2008/115 -C10 : punt 7
 • Richtlijn 2008/115 -C14 : punten 7, 66, 90
 • Richtlijn 2008/115 -C18 : punten 7, 66
 • Richtlijn 2008/115 -C2 : punten 7, 80
 • Richtlijn 2008/115 -C24 : punt 6
 • Richtlijn 2008/115 -C4 : punt 7
 • Richtlijn 2008/115 -C5 : punt 7
 • Richtlijn 2008/115 -C6 : punten 7, 44, 63, 79, 89
 • Richtlijn 2008/115 -C8 : punt 7
 • Verordening 1051/2013 : punt 5
 • Verordening 1051/2013 -A02P5 : punt 8
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(01) : punt 3
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(02) : punt 3
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(02) -A01 : punt 3
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(02) -A04P1 : punt 3
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(02) -A05P1 : punt 3
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(02) -A05P1LA : punt 3
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(02) -A05P1LE : punt 3
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(02) -A05P2 : punt 3
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(02) -A06P1 : punt 3
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(02) -A06P2 : punt 3
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(02) -A92 : punt 4
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(02) -A93 : punt 4
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(02) -A96 : punt 5
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(02) -A96LA : punt 4
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(02) -A96LB : punt 4
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(02) -A96P1 : punt 4
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(02) -A96P2 : punten 4, 66
 • Hof van Justitie - Arrest C-41/74 : punt 31
 • Hof van Justitie - Arrest C-41/74 -N18 : punten 28, 31
 • Hof van Justitie - Arrest C-67/74 : punt 36
 • Hof van Justitie - Arrest C-36/75 -N26 : punt 28
 • Hof van Justitie - Arrest C-48/75 -N46 : punten 60, 79
 • Hof van Justitie - Conclusie C-30/77 : punt 36
 • Hof van Justitie - Arrest C-30/77 -N27 : punt 62
 • Hof van Justitie - Arrest C-30/77 -N33 : punt 28
 • Hof van Justitie - Arrest C-30/77 -N35 : punt 36
 • Hof van Justitie - Arrest C-7/78 : punt 36
 • Hof van Justitie - Arrest C-283/81 -N19 : punt 33
 • Hof van Justitie - Arrest C-239/90 : punt 36
 • Hof van Justitie - Arrest C-65/95 -N13 : punt 31
 • Hof van Justitie - Arrest C-65/95 -N27 : punt 31
 • Hof van Justitie - Arrest C-100/01 : punt 30
 • Hof van Justitie - Arrest C-36/02 : punt 36
 • Hof van Justitie - Arrest C-187/07 -N22 : punt 41
 • Hof van Justitie - Arrest C-187/07 -N23 : punt 41
 • Hof van Justitie - Arrest C-187/07 -N24 : punt 41
 • Hof van Justitie - Conclusie C-145/09 -N60 : punt 28
 • Hof van Justitie - Conclusie C-145/09 -N68 : punt 35
 • Hof van Justitie - Conclusie C-348/09 -N36 : punt 61
 • Hof van Justitie - Conclusie C-348/09 -N37 : punt 61
 • Hof van Justitie - Arrest C-145/09 -N25 : punt 50
 • Hof van Justitie - Arrest C-348/09 -N23 : punt 34
 • Hof van Justitie - Arrest C-434/10 : punt 36
 • Hof van Justitie - Arrest C-61/11 -N31 : punt 80
 • Hof van Justitie - Arrest C-61/11 -N32 : punt 80
 • Hof van Justitie - Arrest C-61/11 -N33 : punt 80
 • Hof van Justitie - Arrest C-61/11 -N36 : punt 89
 • Hof van Justitie - Arrest C-61/11 -N37 : punt 89
 • Hof van Justitie - Arrest C-61/11 -N41 : punt 91
 • Hof van Justitie - Arrest C-355/11 -N36 : punt 57
 • Hof van Justitie - Arrest C-534/11 -N49 : punt 63
 • Hof van Justitie - Conclusie C-473/13 -N75 : punt 41
 • Hof van Justitie - Arrest C-277/13 -N59 : punt 93
 • Hof van Justitie - Arrest C-402/13 -N26 : punt 91
 • Hof van Justitie - Arrest C-473/13 -N25 : punt 45


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 28/10/2013

Datum van de conclusie

 • 12/02/2015

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

11/06/2015


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 270 van 17.08.2015, blz.3

Verzoek: PB C 9 van 11.01.2014, blz.20

Naam van de partijen

Zh. en O.

Rechtsgeleerde noten

 1. Gazin, Fabienne: Notion d'ordre public dans le cadre de la "directive retour", Europe 2015 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.19-21 (FR)
 2. Roma, Giacomo ; Romano, Andrea: Ordine pubblico, automatismo espulsivo e diritti fondamentali degli stranieri : un commento alla sentenza Zh. e O. della Corte di giustizia relativa alla partenza volontaria, Diritto, immigrazione e cittadinanza 2015 p.163-177 (IT)
 3. De Schutter, Sofie ; Berends, Annelien: Wat is een daadwerkelijk en actueel gevaar voor de openbare orde?, Asiel en Migrantenrecht 2016 p.123-127 (NL)
 4. Carlier, Jean-Yves ; Leboeuf, Luc: Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2016 nº 1 p.105-113 (FR)
 5. Terlouw, Ashley: Voluntary Departure of Irregular Migrants and the Exception of Public Order: The Case of Z. Zh. & I.O. v Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, Case C-554/13, 11 June 2015, European Journal of Migration and Law 2016 Vol.18 p.126–137 (EN)
 6. Boeles, Pieter: Een nieuwe blik op de glijdende schaal, Asiel en Migrantenrecht 2016 p.223-224 (NL)
 7. Waasdorp, Jim: Algemene onderzoeks- en motiveringsplicht voor staatssecretaris bij communautaire openbareordebegrippen, Asiel en Migrantenrecht 2016 p.390-392 (NL)
 8. Carlier, Jean-Yves ; Leboeuf, Luc: Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2018 p.95-110 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Raad van State - Nederland

Onderwerp

 • ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
 • Burgerschap van de Unie
 • - Recht van toegang en verblijf

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Vreemdelingenwet 2000, art. 61, lid 1, en 62 Vreemdelingencirculaire 2000, lid A3/3

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

troisième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Ó Caoimh

Advocaat-generaal

Sharpston

Procestaal/Procestalen

 • Nederlands

Taal/Talen van de conclusie

 • Engels