Torubarov
Sprawa C-556/17
Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Opinia
ECLI:EU:C:2019:339
30/04/2019 Torubarov
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Skarga (Dz.U.)
08/12/2017 Torubarov
Zobacz dokumenty pdf
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

Informacja niedostępna

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

Informacja niedostępna


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Informacja niedostępna

Sentencja

Informacja niedostępna

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 22/09/2017

Data opinii

 • 30/04/2019

Data rozprawy

08/01/2019

Data ogłoszenia

Informacja niedostępna


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 5 od 08.01.2018, str.18

Oznaczenia stron

Torubarov

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Węgry

Dziedzina

 • Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
 • - polityka azylowa
 • - Kontrole graniczne
 • Prawa podstawowe
 • - Karta praw podstawowych

Procedura i wynik

 • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

Informacja niedostępna

Sędzia sprawozdawca

Informacja niedostępna

Rzecznik generalny

Bobek

Język(i) postępowania

 • węgierski

Język(i) opinii

  Informacja niedostępna