Miasto Łowicz
Sprawa C-558/18
Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Skarga (Dz.U.)
18/01/2019 Miasto Łowicz
Postanowienie
ECLI:EU:C:2018:923
06/11/2018 Miasto Łowicz
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

Informacja niedostępna

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

Informacja niedostępna


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Informacja niedostępna

Sentencja

Informacja niedostępna

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

  • 03/09/2018

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

18/06/2019

Data ogłoszenia

Informacja niedostępna


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 44 od 04.02.2019, str.8

Oznaczenia stron

Miasto Łowicz

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Sąd Okręgowy w Łodzi - Polska

Dziedzina

  • Przepisy instytucjonalne
  • Zasady, cele i zadania określone w traktatach

Procedura i wynik

  • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

Informacja niedostępna

Sędzia sprawozdawca

Informacja niedostępna

Rzecznik generalny

Informacja niedostępna

Język(i) postępowania

  • polski

Język(i) opinii

    Informacja niedostępna