Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 7. března 2018

E.ON Czech Holding AG v. Michael Dĕdouch a další

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším soudem České republiky

Řízení o předběžné otázce – Nařízení (ES) č. 44/2001 – Soudní příslušnost v občanských a obchodních věcech – Výlučná příslušnost – Článek 22 bod 2 – Platnost usnesení orgánů společností nebo jiných právnických osob se sídlem na území členského státu – Výlučná příslušnost soudů tohoto členského státu – Rozhodnutí valné hromady společnosti o nuceném přechodu cenných papírů menšinových akcionářů této společnosti na jejího většinového akcionáře a o určení výše protiplnění, které je většinový akcionář povinen poskytnout menšinovým akcionářům – Soudní řízení, jehož předmětem je přezkoumání přiměřenosti tohoto protiplnění

Věc C-560/16


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek (Úř. věst.)
20/04/2018 E.ON Czech Holding
Viz dokumenty ve formátu pdf
Rozsudek
ECLI:EU:C:2018:167
07/03/2018 E.ON Czech Holding
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Rozsudek (Shrnutí)
ECLI:EU:C:2018:167
07/03/2018 E.ON Czech Holding
Stanovisko
ECLI:EU:C:2017:872
16/11/2017 E.ON Czech Holding
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Žádost (Úř. věst.)
06/01/2017 E.ON Czech Holding
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

zveřejněný(á)(é) v elektronické Sbírce rozhodnutí (Sbírka rozhodnutí)

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

1.
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.06 Prostor svobody, bezpečnosti a práva
    4.06.02 Soudní spolupráce v občanských věcech
      4.06.02.01 Soudní příslušnost, uznání a výkon rozhodnutí - Občanské a obchodní věci


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

 • Nařízení 44/2001 : body 25, 26, 28, 34, 43
 • Nařízení 44/2001 -A01P1 : bod 4
 • Nařízení 44/2001 -A02 : bod 26
 • Nařízení 44/2001 -A02P1 : body 5, 44
 • Nařízení 44/2001 -A05 : bod 6
 • Nařízení 44/2001 -A05PT1LA : body 1, 18, 20
 • Nařízení 44/2001 -A05PT3 : body 1, 20
 • Nařízení 44/2001 -A06 : bod 7
 • Nařízení 44/2001 -A06P1 : bod 15
 • Nařízení 44/2001 -A22 : body 8, 27, 30
 • Nařízení 44/2001 -A22PT2 : body 1, 16, 20, 21, 24, 31, 33, 34, 36, 38, 42, 45
 • Nařízení 44/2001 -C2 : body 3, 28
 • Nařízení 44/2001 -C11 : body 3, 28
 • Nařízení 44/2001 -C12 : body 3, 29
 • Bruselská úmluva 1968 -A16 : bod 30
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-4/03 -N21 : bod 30
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-103/05 -N22 : bod 26
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-103/05 -N29 : bod 25
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-372/07 -N17 : bod 25
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-372/07 -N18 : bod 27
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-372/07 -N19 : bod 27
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-372/07 -N20 : bod 31
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-372/07 -N21 : bod 32
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-372/07 -N22 : bod 33
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-372/07 -N26 : bod 33
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-533/07 -N21 : bod 28
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-533/07 -N22 : bod 28
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-144/10 -N30 : body 26, 27
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-144/10 -N36 : bod 30
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-45/13 -N19 : bod 25
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-302/13 -N40 : bod 33
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-175/15 -N32 : bod 28
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-196/15 -N16 : bod 28¨
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-560/16 : bod 43

Výrok

 • Vykládá : Nařízení 44/2001 -A22PT2

Stanovisko

 • Nařízení 44/2001 : body 16, 21, 26
 • Nařízení 44/2001 -A02 : bod 34
 • Nařízení 44/2001 -A02P1 : body 3, 27
 • Nařízení 44/2001 -A05 : bod 4
 • Nařízení 44/2001 -A05PT1 : body 23 - 25
 • Nařízení 44/2001 -A05PT1LA : body 18, 20
 • Nařízení 44/2001 -A05PT3 : body 18, 20, 23, 25
 • Nařízení 44/2001 -A06P1 : bod 13
 • Nařízení 44/2001 -A06PT1 : bod 5
 • Nařízení 44/2001 -A22 : body 6, 28, 30
 • Nařízení 44/2001 -A22PT2 : body 1, 14, 18, 20, 22, 28, 29, 32, 35 - 37
 • Nařízení 44/2001 -C11 : bod 35
 • Nařízení 1215/2012 : bod 21
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-34/82 : bod 29
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-103/05 -N22 : body 27, 28
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-372/07 : bod 29-30
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-372/07 -N19 : bod 28
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-372/07 -N20 : bod 31
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-372/07 -N21 : bod 33
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-144/10 : bod 29
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-144/10 -N29 : bod 28
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-144/10 -N30 : body 27, 28
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-144/10 -N33 : bod 35
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-144/10 -N35 : bod 35
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-302/13 : bod 29
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-47/14 -N52 : bod 24
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-47/14 -N68 : bod 25


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 04/11/2016

Datum stanoviska

 • 16/11/2017

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

07/03/2018


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Rozsudek: Úř. věst. C 161, 07.05.2018, s.9

Žádost: Úř. věst. C 22, 23.01.2017, s.12

Jména účastníků řízení

E.ON Czech Holding

Komentáře právní nauky

 1. Nourissat, Cyril: Compétence de la juridiction pour connaître d'une décision des organes de société, Procédures 2018 nº 5 p.19 (FR)
 2. Van Solinge, G.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2018 Afl.39 p.5415-5418 (NL)
 3. Van Dongen, S.: Ondernemingsrecht 2018/98, HvJ EU 7 maart 2018, C-560/16, E.ON Czech Holding - Commentaar, Ondernemingsrecht 2018 p.562-565 (NL)
 4. Coibion, Arnaud ; Viseur, Gabrielle: Les règles de compétence en matière de conflits internes aux sociétés : histoire d’un raccourci, Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap 2018 p.535-542 (NL)
 5. Schmidt, Jessica: Verfahrensrecht: Gerichtsstand bei Überprüfung der Angemessenheit einer Abfindung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2018 p.813-814 (DE)
 6. Crespi Reghizzi, Zeno: Giurisdizione internazionale in materia societaria: recenti sviluppi, Giurisprudenza italiana 2018 p.1645-1655 (IT)
 7. Rammeloo, Stephan: Forum Societatis: Jurisdiction Concerning the Reasonableness of Consideration Resulting from a Squeeze-Out Resolution in a Cross-Border Context: CJEU C-560/16 (E.ON Czech Holding), European Company Law 2018 Vol. 15 nº 4 p.134-141 (EN)
 8. Mastrullo, Thomas: Litige ayant pour objet la validité partielle de la décision d'un organe social : compétence exclusive des juridictions de l'État membre du siège, Revue des sociétés 2018 p.671-674 (FR)
 9. Bureau, Dominique: De la compétence exclusive en matière sociétaire, Revue critique de droit international privé 2018 nº 3 p.633 - 642 (FR)
 10. Mucha, Ariel: Jurysdykcja w sprawach ustalenia godziwej ceny akcji w ramach procedury przymusowego wykupu (squeeze-out) przez akcjonariusza będącego spółką zagraniczną, Europejski Przegląd Sądowy 2019 Vol. 4 p.39-46 (PL)Procesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nejvyšší soud - Česká republika

Oblast

 • prostor svobody, bezpečnosti a práva
 • - Justiční spolupráce v občanských věcech

Uvedená ustanovení vnitrostátního práva

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 104, odst. 1

Uvedená ustanovení mezinárodního práva

Nedostupná informace

Řízení a výsledek

 • Řízení o předběžné otázce
 • Řízení o předběžné otázce : Nevydání rozhodnutí ve věci samé

Soudní kolegium

première chambre (Cour)

Soudce zpravodaj

Silva de Lapuerta

Generální advokát

Wathelet

Jednací jazyk(y)

 • čeština

Jazyk(y) stanoviska

 • francouzština