Beschikking van de president van de Grote kamer van het Hof van 4 februari 2019

Europese Commissie tegen Koninkrijk België

Zaak C-564/17


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Doorhaling (PB)
03/05/2019 Commissie/België (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Permis unique pour ressortissants de pays tiers)
Beschikking
ECLI:EU:C:2019:228
08/03/2019 Commissie/België (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Permis unique pour ressortissants de pays tiers)
Beschikking
ECLI:EU:C:2019:127
04/02/2019 Commissie/België (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Permis unique pour ressortissants de pays tiers)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoekschrift (PB)
27/10/2017 Commissie/België (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Permis unique pour ressortissants de pays tiers)
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

Informatie niet beschikbaar


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Informatie niet beschikbaar

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 25/09/2017

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

04/02/2019


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Doorhaling: PB C 172 van 20.05.2019, blz.23

Verzoek: PB C 382 van 13.11.2017, blz.34

Naam van de partijen

Commissie/België (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Permis unique pour ressortissants de pays tiers)

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

  • ruimte van vrijheid, veiligheid en recht

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Beroep wegens niet-nakoming

Rechtsprekende formatie

président de la Cour (Cour)

Rechter-rapporteur

Biltgen

Advocaat-generaal

Szpunar

Procestaal/Procestalen

  • Frans

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar