Il-Kunsill vs Bourdouvali et
Kawża C-598/18 P
Parti ta' fuq tal-paġna Dokumenti tal-kawża
Dokument Data Isem tal-partijiet Suġġett Curia EUR-Lex
Rikors (ĠU)
09/11/2018 Il-Kunsill vs Bourdouvali et
Parti ta' fuq tal-paġna Analiżi ġuridika tad-deċiżjoni jew tal-kawża

Ġabra tal-ġurispridenza

Informazzjoni mhux disponibbli

Suġġett

Informazzjoni mhux disponibbli

Pjan ta' klassifikazzjoni sistematika

Informazzjoni mhux disponibbli


Ċitazzjonijiet minn ġurisprudenza jew minn leġiżlazzjoni

Motivi ċċitati

Informazzjoni mhux disponibbli

Dispożittiv

Informazzjoni mhux disponibbli

Konklużjonijiet

Informazzjoni mhux disponibbli


Dati

Data tal-preżentata tal-att promotur

  • 21/09/2018

Data tal-konklużjonijiet

Informazzjoni mhux disponibbli

Data tas-seduta

Informazzjoni mhux disponibbli

Data tas-sentenza

Informazzjoni mhux disponibbli


Referenzi

Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

Talba: ĠU C 427 -26.11.2018 p.25

Isem tal-partijiet

Il-Kunsill vs Bourdouvali et

Noti dwar il-kummentarji

Informazzjoni mhux disponibbliInformazzjoni analitika proċedurali

Oriġini tad-domanda preliminari

Informazzjoni mhux disponibbli

Suġġett

  • Dispożizzjonijiet istituzzjonali

Dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali msemmija

Informazzjoni mhux disponibbli

Dispożizzjonijiet tad-dritt internazzjonali msemmija

Informazzjoni mhux disponibbli

Proċedura u riżultat

  • Rikors għad-danni
  • Appell

Kulleġġ ġudikanti

Informazzjoni mhux disponibbli

Imħallef Relatur

Informazzjoni mhux disponibbli

Avukat Ġenerali

Informazzjoni mhux disponibbli

Lingwa(Lingwi) tal-kawża

  • l-Ingliż

Lingwa(Lingwi) tal-konklużjonijiet

    Informazzjoni mhux disponibbli