Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 29.3.2012

SAG ELV Slovensko a.s. ym. vastaan Úrad pre verejné obstarávanie

Najvyšší súd Slovenskej republikyn esittämä ennakkoratkaisupyyntö

Julkiset hankinnat – Direktiivi 2004/18/EY – Hankintamenettelyt – Rajoitettu tarjouspyyntö – Tarjouksen arviointi – Hankintaviranomaisen pyynnöt, jotka koskevat tarjouksen täsmentämistä – Edellytykset

Asia C‑599/10


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
04/05/2012 SAG ELV Slovensko ym.
Katso pdf-tiedosto
Tuomio
ECLI:EU:C:2012:191
29/03/2012 SAG ELV Slovensko ym.
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Tuomio (tiivistelmä)
ECLI:EU:C:2012:191
29/03/2012 SAG ELV Slovensko ym.
Pyyntö (EYVL/EUVL)
05/03/2011 SAG ELV Slovensko ym.
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Ennakkoratkaisupyyntö – Najvyšší súd Slovenskej republiky – Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (EUVL L 134, s. 114) ja erityisesti sen 51 ja 2 artiklan tulkinta – Hankintaviranomaista mahdollisesti koskeva velvollisuus pyytää tarjoajalta selvennystä tarjoukseensa – Velvoitteen laajuus

Aiheenmukainen hakemisto

1.
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.05 Julkiset hankinnat


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

 • Direktiivi 2004/18 : kohta 29, 35
 • Direktiivi 2004/18 -A02 : kohta 1, 3, 14, 24, 25, 38 - 40, 45
 • Direktiivi 2004/18 -A51 : kohta 1, 4, 14, 22
 • Direktiivi 2004/18 -A55 : kohta 1, 5, 14, 24, 27, 33, 34, 45
 • Direktiivi 2004/18 -A55P1 : kohta 31
 • Direktiivi 2004/18 -A55P1L2 : kohta 30
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-285/99 : kohta 28, 29, 42
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-496/99 : kohta 25
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-454/06 : kohta 25
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-292/07 : kohta 30, 33
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-188/10 : kohta 15

Tuomiolauselma

 • Tulkitsee : Direktiivi 2004/18 -A02
 • Tulkitsee : Direktiivi 2004/18 -A55

Ratkaisuehdotukset

Tietoja ei ole saatavilla


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 17/12/2010

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

29/03/2012


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 72, 05.03.2011, s.11

tuomio: EUVL C 151, 26.05.2012, s.7

Asianosaisten nimet

SAG ELV Slovensko ym.

Oikeustapauskommentaarit

 1. X: Le pouvoir adjudicateur d'un appel d'offres restreint doit demander des explications au candidat lorsque l'offre semble contenir un prix anormalement bas, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 15 p.741 (FR)
 2. Aubert, Michel ; Broussy, Emmanuelle ; Donnat, Francis: Chronique de jurisprudence de la CJUE. Marchés publics, L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.1001-1002 (FR)
 3. McGowan, David: An obligation to investigate abnormally low bids? SAG ELV Slovensko a.s. (C-599/10), Public Procurement Law Review 2012 p.NA165-NA168 (EN)
 4. Knauff, Matthias: Vergaberecht: Transparenz bei Vergabe öffentlicher Aufträge, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.391-392 (DE)
 5. Elsner, Bernt: Kontradiktorische Erörterung in der Angebotsprüfung, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2012 p.304-305 (DE)
 6. Meister, Marie: Obligations du pouvoir adjudicateur, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.192 (FR)
 7. Durviaux, Ann Lawrence: Arrêt "Slovensko": les exigences liées au débat contradictoire dans l'analyse des offres en droit des marchés publics, Journal de droit européen 2012 nº 191 p.218-219 (FR)
 8. Durviaux, Ann Lawrence: Les obligations du pouvoir adjudicateur confronté à des offres anormalement basses ou imprécises, Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.361 (FR)
 9. Codina García-Andrade, Xavier: Why Manova is not Slovensko: a new balance between equal treatment of tenderers and competition?, Public Procurement Law Review 2015 p.NA109-NA117 (EN)Analyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) - Slovakia

Aihe

 • Sijoittautumisvapaus
 • Palvelujen tarjoamisen vapaus
 • Lainsäädännön lähentäminen

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

 • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

quatrième chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Bonichot

Julkisasiamies

Kokott

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

 • slovakki

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

  Tietoja ei ole saatavilla