Innove
Kohtuasi C-6/20
Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

Teave puudub

Ese

Teave puudub

Süstemaatiline liigitamine

Teave puudub


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

Teave puudub

Resolutsioonis

Teave puudub

Kohtujuristi ettepanek

Teave puudub


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

  • 07/01/2020

Ettepaneku kuupäev

Teave puudub

Kohtuistungi kuupäev

Teave puudub

Kuulutamise kuupäev

Teave puudub


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Teave puudub

Poolte nimed

Innove

Kohtulahendite kommentaarid

Teave puudubMenetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Tallinna Ringkonnakohus - Eesti

Valdkond

  • Asutamisvabadus
  • Teenuste osutamise vabadus
  • Teenuste osutamise vabadus
  • Õigusaktide ühtlustamine

Viidatud rahvusvahelise õiguse sätted

Riigihangete seadus (Loi sur les marchés publics), Riigihangete seadus (loi sur les marchés publics), du 24 janvier 2007 (RT I 2007, 15, 76) [version citée par la juridiction de renvoi disponible sous https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016020 (RT I 2016, 20)], 24/01/2007

Viidatud rahvusvahelise õiguse sätted

Teave puudub

Menetlus ja tulemus

  • Eelotsusetaotlus

Kohtukoosseis

Teave puudub

Ettekandja-kohtunik

Teave puudub

Kohtujurist

Teave puudub

Kohtumenetluse keel(ed)

  • eesti

Ettepaneku keel(ed)

    Teave puudub