Hotărârea Curții (Camera a doua) din 28 martie 2019

AS Tallinna Vesi împotriva Keskkonnaamet

Cerere de decizie preliminară formulată de Tallinna Ringkonnakohus

Trimitere preliminară – Mediu – Deșeuri – Directiva 2008/98/CE – Reutilizarea și valorificarea deșeurilor – Criterii specifice referitoare la încetarea statutului de deșeu al nămolurilor de epurare după o tratare de valorificare – Lipsa unor criterii definite la nivelul Uniunii Europene sau la nivel național

Cauza C-60/18


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
17/05/2019 Tallinna Vesi
Hotărâre
ECLI:EU:C:2019:264
28/03/2019 Tallinna Vesi
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Concluzii
ECLI:EU:C:2018:969
29/11/2018 Tallinna Vesi
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Cerere (JO)
06/04/2018 Tallinna Vesi
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general)

Obiect

Informaţii nedisponibile

Plan de structurare sistematic

Informaţii nedisponibile


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

 • TFUE, articolul 191 -P2 : punct 5
 • Directiva 98/34 : puncte 8, 21, 24
 • Directiva 98/48 : puncte 8, 21, 24
 • Directiva 2006/12 : punct 3
 • Directiva 2008/98 : punct 16
 • Directiva 2008/98 -A03PT1 : puncte 6, 18, 29
 • Directiva 2008/98 -A04 : punct 27
 • Directiva 2008/98 -A04P1 : punct 7
 • Directiva 2008/98 -A06 : punct 8
 • Directiva 2008/98 -A06P1 : punct 29
 • Directiva 2008/98 -A06P1L1 : punct 19
 • Directiva 2008/98 -A06P2 : puncte 9, 13, 20
 • Directiva 2008/98 -A06P4 : puncte 1, 16, 17, 21, 23 - 25, 30, 31
 • Directiva 2008/98 -C1 : punct 3
 • Directiva 2008/98 -C8 : punct 27
 • Directiva 2008/98 -C28 : punct 4
 • Directiva 2008/98 -C29 : puncte 4, 27
 • Directiva 2008/98 -C30 : punct 5
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-358/11 -N55 : punct 29

Dispozitiv

 • Interpretare : Directiva 2008/98 -A06P4

Concluzii

 • Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2007), Articolul 16 : punct 44
 • Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2007), Articolul 17 : punct 44
 • TFUE, articolul 193 : puncte 25, 43, 45
 • Directiva 86/278 : punct 19
 • Directiva 91/271 : punct 19
 • Directiva 98/34 : puncte 6, 49
 • Directiva 2008/98 : punct 1
 • Directiva 2008/98 -A02P2LA : punct 19
 • Directiva 2008/98 -A03PT1 : puncte 4, 6, 30, 39, 52, 55
 • Directiva 2008/98 -A03PT2 : punct 6
 • Directiva 2008/98 -A04 : puncte 33, 34, 36, 42, 44
 • Directiva 2008/98 -A04P1 : punct 5
 • Directiva 2008/98 -A06 : puncte 6, 8, 27, 30
 • Directiva 2008/98 -A06P1 : puncte 20, 28, 37, 42
 • Directiva 2008/98 -A06P1PT1 : punct 9
 • Directiva 2008/98 -A06P1PT2 : punct 9
 • Directiva 2008/98 -A06P1PT3 : punct 9
 • Directiva 2008/98 -A06P1PT4 : punct 9
 • Directiva 2008/98 -A06P2 : puncte 9, 42
 • Directiva 2008/98 -A06P4 : puncte 17, 20 - 24, 29, 30, 37, 41, 43, 44, 47 - 49, 55
 • Directiva 2008/98 -A10 : punct 42
 • Directiva 2008/98 -A13 : puncte 7, 33, 34, 36
 • Directiva 2008/98 -A15P1 : punct 33
 • Directiva 2008/98 -C29 : punct 44
 • Directiva 2008/98 -N2 : puncte 1, 42
 • Directiva 2008/98 -N3 : punct 1
 • Regulamentul 1137/2008 : punct 19
 • Regulamentul 219/2009 : punct 19
 • Regulamentul 1357/2014 : punct 1
 • Directiva 2015/1127 : punct 1
 • Directiva 2015/1535 : punct 49
 • Directiva 2018/851 : punct 1
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-206/88 : punct 1
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-269/90 -N13 : punct 46
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-102/97 : punct 35
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-120/97 -N34 : punct 46
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-120/97 -N35 : punct 46
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-365/97 -N66 : punct 46
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-365/97 -N67 : punct 46
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-418/97 : punct 1
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-209/98 : punct 35
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-444/00 -N75 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-236/01 -N135 : punct 46
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-277/02 -N45 : puncte 42, 46
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-277/02 -N46 : punct 42
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-420/02 -N21 : punct 46
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-457/02 -N52 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-211/03 -N76 : punct 46
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-211/03 -N78 : punct 46
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-252/05 : punct 19
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-263/05 -N40 : punct 30
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-361/05 -N20 : punct 50
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-317/07 -N35 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-317/07 -N36 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-387/07 -N25 : punct 46
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-405/07 -N54 : punct 46
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-405/07 -N56 : punct 46
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-379/08 -N60 : punct 46
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-379/08 -N61 : punct 46
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-37/09 -N37 : punct 50
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-209/09 -N20 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-209/09 -N21 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-358/11 -N55 : punct 20
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-358/11 -N57 : puncte 30, 37
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-358/11 -N60 : punct 39
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-241/12 -N40 : punct 30
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-62/14 -N69 : punct 46
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-147/15 -N45 : punct 46
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-78/16 -N49 : punct 46
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-129/16 -N61 : punct 45


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

 • 31/01/2018

Data concluziilor

 • 29/11/2018

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

28/03/2019


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Hotărâre: JO C 187 03.06.2019, p.24

Cerere: JO C 142 23.04.2018, p.32

Numele părților

Tallinna Vesi

Comentarii din doctrină

Informaţii nedisponibileDate analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Tallinna Ringkonnakohus - Estonia

Materie

 • Mediu
 • - Deșeuri

Procedură și rezultat

 • Trimitere preliminară

Complet de judecată

deuxième chambre (Cour)

Judecător raportor

Arabadjiev

Avocat general

Kokott

Limba/Limbile de procedură

 • estonă

Limba/Limbile concluziilor

 • germană