Domstolens dom (Første Afdeling) af 11. april 2019

Peter Bosworth og Colin Hurley mod Arcadia Petroleum Limited m.fl.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court of the United Kingdom

Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – retligt samarbejde i civile sager – Lugano II-konventionen – retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område – afdeling 5 i afsnit II (artikel 18-21) – kompetence i sager om individuelle arbejdsaftaler

Sag C-603/17


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom
ECLI:EU:C:2019:310
11/04/2019 Bosworth og Hurley
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2019:65
24/01/2019 Bosworth og Hurley
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
01/12/2017 Bosworth og Hurley
Vis dokumenter i pdf-format
Kendelse
ECLI:EU:C:2017:933
29/11/2017 Bosworth og Hurley
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse

 • TEUF, artikel 45 : præmis/punkt 43
 • TEUF, artikel 267 : præmis/punkt 28
 • aftale med tredjelande eller internationale organer - 22009A0610(01) : præmis/punkt 1, 85, 88
 • aftale med tredjelande eller internationale organer - 22009A0610(01) -A05P1 : præmis/punkt 17, 39, 47, 64, 66, 71, 78, 82, 83, 90, 102
 • aftale med tredjelande eller internationale organer - 22009A0610(01) -A05P3 : præmis/punkt 64, 66, 71, 73, 78, 82, 83, 89, 94
 • aftale med tredjelande eller internationale organer - 22009A0610(01) -A06P1 : præmis/punkt 20, 22
 • aftale med tredjelande eller internationale organer - 22009A0610(01) -A18 : præmis/punkt 6, 17
 • aftale med tredjelande eller internationale organer - 22009A0610(01) -A18P1 : præmis/punkt 7, 22, 24, 33, 60, 61, 92, 101, 103, 111
 • aftale med tredjelande eller internationale organer - 22009A0610(01) -A19 : præmis/punkt 17
 • aftale med tredjelande eller internationale organer - 22009A0610(01) -A20 : præmis/punkt 6, 17
 • aftale med tredjelande eller internationale organer - 22009A0610(01) -A20P1 : præmis/punkt 8, 22, 109
 • aftale med tredjelande eller internationale organer - 22009A0610(01) -A21 : præmis/punkt 17
 • aftale med tredjelande eller internationale organer - 22009A0610(01) -TIT2S5 : præmis/punkt 3 - 5, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 29, 35, 36, 38, 40, 41, 47, 49, 51, 54, 57 - 59, 63 - 66, 83, 91, 93 - 95, 98, 102, 105, 106, 109 - 111
 • direktv 89/391 -A16P1 : præmis/punkt 48
 • direktv 92/85 : præmis/punkt 48, 50
 • direktv 98/59 : præmis/punkt 48
 • forordning 44/2001 : præmis/punkt 19, 23, 39, 49, 51, 54, 55, 66, 71, 74, 75, 85, 88, 92
 • forordning 44/2001 -A05PT1 : præmis/punkt 78, 82, 83, 102
 • forordning 44/2001 -A05PT1LB : præmis/punkt 90
 • forordning 44/2001 -A05PT3 : præmis/punkt 78, 82, 83, 89, 94
 • afgørelse 2007/712 : præmis/punkt 1
 • forordning 593/2008 -A01P2LF : præmis/punkt 55
 • forordning 593/2008 -A08 : præmis/punkt 55
 • forordning 593/2008 -C7 : præmis/punkt 55
 • direktv 2017/1132 -A106 : præmis/punkt 53
 • direktv 2017/1132 -A152 : præmis/punkt 53
 • Bruxelleskonventionen (1968) : præmis/punkt 19, 73
 • Bruxelleskonventionen (1968) -A05P3 : præmis/punkt 72
 • Romkonventionen (1980) : præmis/punkt 35
 • Domstolen - dom, sag C-38/81 -N7 : præmis/punkt 89
 • Domstolen - dom, sag C-66/85 -N18 : præmis/punkt 43
 • Domstolen - dom, sag C-189/87 : præmis/punkt 72, 78
 • Domstolen - dom, sag C-189/87 -N16 : præmis/punkt 73
 • Domstolen - dom, sag C-189/87 -N17 : præmis/punkt 73, 76
 • Domstolen - dom, sag C-189/87 -N18 : præmis/punkt 73
 • Domstolen - dom, sag C-189/87 -N19 : præmis/punkt 73, 99
 • Domstolen - dom, sag C-189/87 -N20 : præmis/punkt 83, 85
 • Domstolen - dom, sag C-26/91 -N15 : præmis/punkt 39, 74
 • Domstolen - dom, sag C-269/95 -N27 : præmis/punkt 87
 • Domstolen - dom, sag C-256/00 -N26 : præmis/punkt 23
 • Domstolen - dom, sag C-334/00 -N23 : præmis/punkt 39
 • Domstolen - dom, sag C-437/00 -N16 : præmis/punkt 23
 • Domstolen - dom, sag C-437/00 -N23 : præmis/punkt 109
 • Domstolen - dom, sag C-437/00 -N24 : præmis/punkt 109
 • Domstolen - dom, sag C-256/01 -N72 : præmis/punkt 43
 • Domstolen - dom, sag C-27/02 -N43 : præmis/punkt 99
 • Domstolen - dom, sag C-462/06 -N19 : præmis/punkt 22
 • Domstolen - dom, sag C-462/06 -N20 : præmis/punkt 22
 • Domstolen - dom, sag C-462/06 -N28 : præmis/punkt 99
 • Domstolen - dom, sag C-394/07 -N36 : præmis/punkt 19
 • Domstolen - dom, sag C-533/07 -N33 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - dom, sag C-533/07 -N34 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - dom, sag C-533/07 -N35 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - dom, sag C-533/07 -N36 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - dom, sag C-533/07 -N37 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - dom, sag C-533/07 -N38 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - dom, sag C-533/07 -N39 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - dom, sag C-533/07 -N40 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - dom, sag C-232/09 : præmis/punkt 48, 50, 51, 58
 • Domstolen - dom, sag C-232/09 -N47 : præmis/punkt 44
 • Domstolen - dom, sag C-232/09 -N48 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-232/09 -N49 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-232/09 -N50 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-232/09 -N51 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-384/10 -N59 : præmis/punkt 108
 • Domstolen - dom, sag C-384/10 -N60 : præmis/punkt 108
 • Domstolen - dom, sag C-384/10 -N61 : præmis/punkt 108
 • Domstolen - dom, sag C-384/10 -N62 : præmis/punkt 108
 • Domstolen - dom, sag C-384/10 -N63 : præmis/punkt 108
 • Domstolen - dom, sag C-384/10 -N64 : præmis/punkt 108
 • Domstolen - dom, sag C-384/10 -N65 : præmis/punkt 108
 • Domstolen - dom, sag C-32/11 -N19 : præmis/punkt 28
 • Domstolen - dom, sag C-154/11 -N44 : præmis/punkt 23
 • Domstolen - dom, sag C-154/11 -N60 : præmis/punkt 92
 • Domstolen - dom, sag C-228/11 -N21 : præmis/punkt 74
 • Domstolen - dom, sag C-604/11 -N38 : præmis/punkt 92
 • Domstolen - dom, sag C-9/12 -N28 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - dom, sag C-9/12 -N39 : præmis/punkt 39
 • Domstolen - dom, sag C-9/12 -N40 : præmis/punkt 39
 • Domstolen - dom, sag C-386/12 -N18 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - dom, sag C-548/12 : præmis/punkt 75, 78, 79, 81, 83
 • Domstolen - dom, sag C-548/12 -N20 : præmis/punkt 76
 • Domstolen - dom, sag C-548/12 -N21 : præmis/punkt 76
 • Domstolen - dom, sag C-548/12 -N24 : præmis/punkt 77
 • Domstolen - dom, sag C-548/12 -N25 : præmis/punkt 77
 • Domstolen - dom, sag C-548/12 -N26 : præmis/punkt 77
 • Domstolen - dom, sag C-375/13 -N61 : præmis/punkt 87
 • Domstolen - dom, sag C-375/13 -N62 : præmis/punkt 89
 • Domstolen - dom, sag C-413/13 -N36 : præmis/punkt 43
 • Domstolen - dom, sag C-413/13 -N37 : præmis/punkt 43
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-47/14 : præmis/punkt 52
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-47/14 -N25 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-47/14 -N32 : præmis/punkt 44
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-47/14 -N48 : præmis/punkt 79
 • Domstolen - dom, sag C-47/14 -N35 : præmis/punkt 33
 • Domstolen - dom, sag C-47/14 -N36 : præmis/punkt 33
 • Domstolen - dom, sag C-47/14 -N37 : præmis/punkt 33
 • Domstolen - dom, sag C-229/14 : præmis/punkt 48, 51, 58
 • Domstolen - dom, sag C-229/14 -N37 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-229/14 -N38 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-229/14 -N39 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-229/14 -N40 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-229/14 -N41 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - dom, sag C-359/14 -N43 : præmis/punkt 55
 • Domstolen - dom, sag C-359/14 -N44 : præmis/punkt 55
 • Domstolen - dom, sag C-359/14 -N45 : præmis/punkt 55
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-196/15 -N14 : præmis/punkt 79
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-196/15 -N18 : præmis/punkt 79
 • Domstolen - dom, sag C-196/15 -N21 : præmis/punkt 81
 • Domstolen - dom, sag C-196/15 -N23 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-168/16 -N112 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - dom, sag C-168/16 -N51 : præmis/punkt 22
 • Domstolen - dom, sag C-467/16 -N46 : præmis/punkt 19
 • Domstolen - dom, sag C-467/16 -N47 : præmis/punkt 19
 • Domstolen - dom, sag C-467/16 -N48 : præmis/punkt 19
 • Domstolen - dom, sag C-467/16 -N49 : præmis/punkt 19
 • Domstolen - dom, sag C-467/16 -N50 : præmis/punkt 19
 • Domstolen - dom, sag C-467/16 -N51 : præmis/punkt 19
 • Domstolen - dom, sag C-1/17 -N23 : præmis/punkt 23
 • Domstolen - dom, sag C-1/17 -N25 : præmis/punkt 22
 • Domstolen - dom, sag C-147/17 -N45 : præmis/punkt 43


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 20/10/2017

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 24/01/2019

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

11/04/2019


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 437 fra 18.12.2017, s.24

Sagens parter

Bosworth og Hurley

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Supreme Court of the United Kingdom - Det Forenede Kongerige

Emne

 • område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
 • - Retligt samarbejde i civile sager

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudicielle sager
 • Præjudicielle sager : Ufornødent at træffe afgørelse

Dommerkollegium

première chambre (Cour)

Refererende dommer

Silva de Lapuerta

Generaladvokat

Saugmandsgaard Øes

Processprog

 • engelsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • fransk