Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.4.2019

Peter Bosworth ja Colin Hurley vastaan Arcadia Petroleum Limited ym.

Supreme Court of the United Kingdomin esittämä ennakkoratkaisupyyntö

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Lugano II ‑yleissopimus – Tuomioistuinten toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – II osaston 5 jakso (18 – 21 artikla) – Toimivalta työsopimusta koskevissa asioissa

Asia C-603/17


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
24/05/2019 Bosworth ja Hurley
Tuomio
ECLI:EU:C:2019:310
11/04/2019 Bosworth ja Hurley
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Ratkaisuehdotukset
ECLI:EU:C:2019:65
24/01/2019 Bosworth ja Hurley
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Pyyntö (EYVL/EUVL)
01/12/2017 Bosworth ja Hurley
Katso pdf-tiedosto
Määräys
ECLI:EU:C:2017:933
29/11/2017 Bosworth ja Hurley
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Tietoja ei ole saatavilla

Aiheenmukainen hakemisto

Tietoja ei ole saatavilla


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

Tuomiolauselma

Ratkaisuehdotukset


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

  • 20/10/2017

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

  • 24/01/2019

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

11/04/2019


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 437, 18.12.2017, s.24

Asianosaisten nimet

Bosworth ja Hurley

Oikeustapauskommentaarit

Tietoja ei ole saatavillaAnalyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Supreme Court of the United Kingdom - Yhdistynyt kuningaskunta

Aihe

  • Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue
  • - Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

  • Ennakkoratkaisupyyntö
  • Ennakkoratkaisupyyntö : lausunnon antaminen asiassa raukeaa

Ratkaisukokoonpano

première chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Silva de Lapuerta

Julkisasiamies

Saugmandsgaard Øe

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

  • englanti

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

  • ranska