Husqvarna
Lieta C-607/19
Lappuses augšējā daļa Lietas dokumenti
Lappuses augšējā daļa Lēmuma vai lietas juridiskais izvērtējums

Judikatūras Krājums

Informācija nav pieejama

Priekšmets

Informācija nav pieejama

Sistēmiskās klasifikācijas plāns

Informācija nav pieejama


Citāti no judikatūras vai tiesību aktiem

Motīvu daļā norādītie citāti

Informācija nav pieejama

Rezolutīvā daļa

Informācija nav pieejama

Secinājumi

Informācija nav pieejama


Datumi

Dokumenta, uz kura pamata ierosināta lieta, iesniegšanas datums

  • 12/08/2019

Secinājumu datums

Informācija nav pieejama

Tiesas sēdes datums

Informācija nav pieejama

Pasludināšanas datums

Informācija nav pieejama


Atsauces

Publikācija Oficiālajā Vēstnesī

Informācija nav pieejama

Lietas dalībnieku vārds/nosaukums

Husqvarna

Piezīmes no doktrīnas

Informācija nav pieejamaAnalītiskās ziņas par procesu

Prejudiciālā jautājuma izcelsme

Bundesgerichtshof - Vācija

Priekšmets

  • Intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums
  • - Preču zīmes

Tiesvedība un iznākums

  • Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu

Tiesas sastāvs

Informācija nav pieejama

Tiesnesis referents

Informācija nav pieejama

Ģenerāladvokāts

Informācija nav pieejama

Tiesvedības valoda(s)

  • vācu

Secinājumu valoda(s)

    Informācija nav pieejama