Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 19. júna 2019

C & J Clark International Ltd v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Vec C-612/16


Na začiatok strany Dokumenty veci
Dokument Dátum Mená účastníkov konania Oblasť Curia EUR-Lex
Rozsudok
ECLI:EU:C:2019:508
19/06/2019 C & J Clark International
Text EUR-Lex Dvojjazyčný text EUR-Lex
Žiadosť (Ú. v.)
20/01/2017 C & J Clark International
Pozri dokumenty pdf
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

zatiaľ neuverejnený(é) (Všeobecná zbierka - Časť „Informácie o neuverejnených rozhodnutiach“)

Predmet

Nedostupná informácia

Schéma členenia

Nedostupná informácia


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

 • Nariadenie 1395/2016
 • Nariadenie 1647/2016
 • ZFEÚ, článok 266
 • Nariadenie 1036/2016 -A10P1
 • Nariadenie 1036/2016 -A21
 • ZEÚ, článok 5 -P1
 • ZEÚ, článok 5 -P2

Výrok

 • Vyhlasuje za platný : Nariadenie 1395/2016
 • Vyhlasuje za platný : Nariadenie 1647/2016
 • Vykladá : Nariadenie 2913/92 -A221P3

Návrhy

Nedostupná informácia


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

 • 28/11/2016

Dátum návrhov

Nedostupná informácia

Dátum pojednávania

Nedostupná informácia

Dátum vyhlásenia

19/06/2019


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Návrh: Ú. v. C 38 z 06.02.2017 s.13

Mená účastníkov konania

C & J Clark International

Poznámky právnej vedy

Nedostupná informáciaProcesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Spojené kráľovstvo

Oblasť

 • Vonkajšie vzťahy
 • - Obchodná politika
 • - Dumping

Konanie a výsledok

 • Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rozhodovacie zloženie

huitième chambre (Cour)

Sudca spravodajca

Malenovský

Generálny advokát

Campos Sánchez-Bordona

Jazyk(y) konania

 • angličtina

Jazyk(y) návrhov

  Nedostupná informácia