Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 2. května 2019

Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego v. Industrial Quesera Cuquerella SL a Juan Ramón Cuquerella Montagud

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo

Řízení o předběžné otázce – Zemědělství – Nařízení (ES) č. 510/2006 – Článek 13 odst. 1 písm. b) – Ochrana zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin – Sýr manchego (,queso manchego‘) – Používání označení, která mohou připomínat region, s nímž je spojeno chráněné označení původu (CHOP) – Pojem ‚průměrný, běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel‘ – Evropští spotřebitelé nebo spotřebitelé členského státu, kde je produkt, jehož se týká CHOP, vyráběn a v němž se konzumuje většina jeho produkce

Věc C-614/17


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek
ECLI:EU:C:2019:344
02/05/2019 Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Stanovisko
ECLI:EU:C:2019:11
10/01/2019 Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Žádost (Úř. věst.)
19/01/2018 Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

zveřejněný(á)(é) v elektronické Sbírce rozhodnutí (Sbírka rozhodnutí)

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

Nedostupná informace


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

 • Nařízení 510/2006 -A02P1LA : body 4, 14, 33, 40, 43
 • Nařízení 510/2006 -A13 : bod 25
 • Nařízení 510/2006 -A13P1 : bod 5
 • Nařízení 510/2006 -A13P1LB : body 1, 7, 14, 15, 17, 21, 24, 28, 30, 32 - 34, 36, 37, 43 - 45, 48, 50
 • Nařízení 510/2006 -A13P1LC : body 23, 26, 27
 • Nařízení 510/2006 -A14P1 : bod 6
 • Nařízení 510/2006 -C4 : body 3, 29
 • Nařízení 510/2006 -C6 : body 3, 29
 • Nařízení 110/2008 -A16 : bod 25
 • Nařízení 110/2008 -A16LB : body 20, 45, 46
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-87/97 -N25 : bod 19
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-446/07 -N60 : bod 37
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-75/15 -N22 : bod 38
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-75/15 -N27 : bod 46
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-75/15 -N28 : bod 46
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-325/16 -N27 : bod 16
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-614/17 : body 21, 24, 27, 42, 48
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-44/17 -N27 : bod 16
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-44/17 -N51 : bod 20
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-44/17 -N53 : bod 39
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-44/17 -N54 : bod 39
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-44/17 -N56 : bod 45
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-44/17 -N59 : bod 46
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-44/17 -N65 : bod 25

Výrok

 • Vykládá : Nařízení 510/2006 -A13P1LB

Stanovisko

 • SFEU - Protokol č. 3 -A23 : bod 11
 • SEU, článek 3 -P3L4 : bod 20
 • Nařízení 2081/92 -A13P1LB : body 13, 14, 18
 • Nařízení 510/2006 -A02P1LA : body 10, 35, 44, 53
 • Nařízení 510/2006 -A13P1LB : body 1, 2, 4, 9, 10, 13, 15, 22, 28, 32 - 35, 37, 40, 43, 45, 52, 53
 • Nařízení 510/2006 -A13P1LC : body 17, 33
 • Nařízení 510/2006 -A13P1LD : body 17, 33
 • Nařízení 510/2006 -A14 : bod 4
 • Nařízení 510/2006 -A14P1 : bod 3
 • Nařízení 510/2006 -A14P2 : bod 3
 • Nařízení 110/2008 -A16LA : bod 15
 • Nařízení 110/2008 -A16LB : body 16, 46
 • Nařízení 110/2008 -A16LC : bod 16
 • Nařízení 110/2008 -A16LD : bod 16
 • Nařízení 1151/2012 -C1 : bod 20
 • Nařízení 1308/2013 : bod 17
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-87/97 -N33 : bod 18
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-87/97 : body 13 - 15
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-87/97 -N25 : bod 13
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-87/97 -N26 : body 13, 47
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-87/97 -N27 : bod 13
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-87/97 -N28 : bod 13
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-132/05 : body 14, 15
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-132/05 -N45 : bod 47
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-132/05 -N47 : bod 14
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-132/05 -N48 : bod 14
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-478/07 -N109 : bod 20
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-478/07 -N110 : bod 20
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-478/07 -N111 : bod 20
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-478/07 -N112 : bod 43
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-4/10 : body 15, 29
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-4/10 -N46 : bod 15
 • Tribunál - Rozsudek T-387/13 -N55 : bod 17
 • Tribunál - Rozsudek T-387/13 -N56 : bod 17
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-75/15 : body 46, 47
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-75/15 -N22 : body 24, 38
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-75/15 -N24 : bod 20
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-75/15 -N27 : body 29, 46, 50
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-75/15 -N31 : body 15, 38
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-75/15 -N44 : bod 47
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-75/15 -N45 : bod 15
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-56/16 -N80 : bod 20
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-56/16 -N81 : bod 20
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-393/16 -N57 : bod 18
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-44/17 -N58 : bod 24
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-44/17 -N60 : bod 24
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-44/17 -N61 : bod 16
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-44/17 -N62 : bod 16
 • Soudní dvůr - Stanovisko C-44/17 -N63 : bod 16
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-44/17 : body 1, 20


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 24/10/2017

Datum stanoviska

 • 10/01/2019

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

02/05/2019


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 42, 05.02.2018, s.3

Jména účastníků řízení

Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Tribunal Supremo - Španělsko

Oblast

 • Zemědělství a rybolov
 • Ochrana spotřebitelů
 • - Potraviny
 • Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví

Řízení a výsledek

 • Řízení o předběžné otázce

Soudní kolegium

quatrième chambre (Cour)

Soudce zpravodaj

Rodin

Generální advokát

Pitruzzella

Jednací jazyk(y)

 • španělština

Jazyk(y) stanoviska

  Nedostupná informace