Hotărârea Curții (Camera a doua) din 16 iulie 2015

ClientEarth și Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) împotriva Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

Recurs – Acces la documentele instituțiilor Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Articolul 4 alineatul (1) litera (b) – Regulamentul (CE) nr. 45/2001 – Articolul 8 – Excepție de la dreptul de acces – Protecția datelor cu caracter personal – Noțiunea «date cu caracter personal» – Condițiile unui transfer de date cu caracter personal – Numele autorului fiecărei observații privind un proiect de orientare al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) legat de documentația științifică ce trebuie anexată cererilor de autorizare pentru introducerea pe piață a unor produse fitosanitare – Respingerea cererii de acces

Cauza C-615/13 PSus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
04/09/2015 ClientEarth și PAN Europe/EFSA
Afișare documente pdf
Hotărâre
ECLI:EU:C:2015:489
16/07/2015 ClientEarth și PAN Europe/EFSA
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Hotărâre (Sumar)
ECLI:EU:C:2015:489
16/07/2015 ClientEarth și PAN Europe/EFSA
Concluzii
ECLI:EU:C:2015:219
14/04/2015 ClientEarth și PAN Europe/EFSA
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Ordonanţă
ECLI:EU:C:2014:2027
18/06/2014 ClientEarth și PAN Europe/EFSA
Cerere introductivă (JO)
21/02/2014 ClientEarth și PAN Europe/EFSA
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general)

Obiect

Recurs declarat împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 13 septembrie 2013, în cauza T-214/11, ClientEarth și Pesticide Action network Europe (PAN Europe)/Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (AESA), prin care a fost respinsă o acțiune având ca obiect anularea Deciziei Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor (AESA) din 10 februarie 2011 prin care s-a refuzat acordarea în favoarea recurentelor a accesului integral la anumite documente privind elaborarea unui ghid referitor la documentația științifică ce trebuie anexată la cererile de autorizare a introducerii pe piață a anumitor produse fitosanitare și a substanțelor active conținute în aceste produse – Articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 30, p. 142) – Articolul 2 litera (a) și articolul 8 literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, p. 43, Ediție specială, 01/vol. 3, p. 76) – Excepție privind protecția vieții private și a integrității individului – Noțiunea de „date cu caracter personal”

Plan de structurare sistematic

Informaţii nedisponibile


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

Dispozitiv

Concluzii

 • TFUE - Protocolul nr. 3 -A61 : punct 64
 • Regulamentul 45/2001 : puncte 1, 50, 54
 • Regulamentul 45/2001 -A02LA : puncte 3, 35, 38, 55
 • Regulamentul 45/2001 -A04 : punct 6
 • Regulamentul 45/2001 -A08 : puncte 4, 51
 • Regulamentul 45/2001 -A08LB : puncte 2, 41 - 43, 47, 53, 61, 65
 • Regulamentul 45/2001 -A18 : punct 51
 • Regulamentul 1049/2001 : puncte 1, 2, 50
 • Regulamentul 1049/2001 -A02P1 : puncte 5, 49
 • Regulamentul 1049/2001 -A04P1LB : puncte 47, 51
 • Regulamentul 1049/2001 -A04P2L2 : punct 47
 • Regulamentul 1049/2001 -A04P3 : punct 7
 • Regulamentul 1049/2001 -A04P3L2 : punct 48
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-139/07 : punct 1
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-514/07 : puncte 1, 50
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-28/08 -N158 : punct 55
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-28/08 -N159 : punct 55
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-28/08 -N160 : punct 55
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-28/08 -N161 : punct 55
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-28/08 -N162 : punct 55
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-28/08 -N163 : punct 55
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-28/08 -N164 : punct 55
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-28/08 -N165 : punct 55
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-28/08 -N166 : punct 55
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-28/08 : punct 36
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-28/08 -N63 : punct 51
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-404/10 : puncte 1, 50
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-514/11 : puncte 1, 50
 • Tribunalul - Hotărârea T-214/11 : puncte 1 - 79
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-365/12 : puncte 1, 50


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

 • 27/11/2013

Data concluziilor

 • 14/04/2015

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

16/07/2015


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Hotărâre: JO C 311 21.09.2015, p.5

Cerere: JO C 71 08.03.2014, p.6

Numele părților

ClientEarth și PAN Europe/EFSA

Comentarii din doctrină

 1. Daniel, Élise: Accès aux documents, Europe 2015 Octobre Comm. nº 10 p.13-14 (FR)Date analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Informaţii nedisponibile

Materie

 • Dispoziții instituționale
 • - Acces la documente
 • Protecția datelor

Dispoziții de drept național vizate

Informaţii nedisponibile

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

 • Acțiune în anulare
 • Recurs : admitere

Complet de judecată

deuxième chambre (Cour)

Judecător raportor

Lenaerts

Avocat general

Cruz Villalón

Limba/Limbile de procedură

 • engleză

Limba/Limbile concluziilor

 • franceză