Il-Kummissjoni vs Il-Polonja
Kawża C-619/18
Parti ta' fuq tal-paġna Dokumenti tal-kawża
Dokument Data Isem tal-partijiet Suġġett Curia EUR-Lex
Konklużjonijiet
ECLI:EU:C:2019:325
11/04/2019 Il-Kummissjoni vs Il-Polonja
Test EUR-Lex Test EUR-Lex bilingwi
Digriet
ECLI:EU:C:2018:1021
17/12/2018 Il-Kummissjoni vs Il-Polonja
Test EUR-Lex Test EUR-Lex bilingwi
Digriet (Sommarju)
ECLI:EU:C:2018:1021
17/12/2018 Il-Kummissjoni vs Il-Polonja
Digriet
ECLI:EU:C:2018:910
15/11/2018 Il-Kummissjoni vs Il-Polonja
Test EUR-Lex Test EUR-Lex bilingwi
Digriet (Sommarju)
ECLI:EU:C:2018:910
15/11/2018 Il-Kummissjoni vs Il-Polonja
Rikors (ĠU)
09/11/2018 Il-Kummissjoni vs Il-Polonja
Digriet
ECLI:EU:C:2018:852
19/10/2018 Il-Kummissjoni vs Il-Polonja
Parti ta' fuq tal-paġna Analiżi ġuridika tad-deċiżjoni jew tal-kawża

Ġabra tal-ġurispridenza

li għadu/għadha ma ġiex/ġietx ippubblikat(a) (Ġabra Ġeneral)

Suġġett

Informazzjoni mhux disponibbli

Pjan ta' klassifikazzjoni sistematika

1.
3 Kontenzjuż
  3.08 Regoli tal-proċedura
    3.08.00 Ġenerali
1 L-ordinament ġuridiku tal-Unjoni Ewropea
  1.04 Drittijiet fundamentali
    1.04.03 Id-drittijiet fundamentali
      1.04.03.47 Id-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess imparzjali


Ċitazzjonijiet minn ġurisprudenza jew minn leġiżlazzjoni

Motivi ċċitati

Dispożittiv

Informazzjoni mhux disponibbli

Konklużjonijiet

Informazzjoni mhux disponibbli


Dati

Data tal-preżentata tal-att promotur

 • 02/10/2018

Data tal-konklużjonijiet

 • 11/04/2019

Data tas-seduta

Informazzjoni mhux disponibbli

Data tas-sentenza

15/11/2018


Referenzi

Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

Talba: ĠU C 427 -26.11.2018 p.30

Isem tal-partijiet

Il-Kummissjoni vs Il-Polonja

Noti dwar il-kummentarji

Informazzjoni mhux disponibbliInformazzjoni analitika proċedurali

Oriġini tad-domanda preliminari

Informazzjoni mhux disponibbli

Suġġett

 • Prinċipji, għanjiet u missjoni tat-Trattati
 • Dispożizzjonijiet istituzzjonali
 • Drittijiet fundamentali
 • - Karta tad-Drittijiet Fundamentali

Proċedura u riżultat

 • Rikors għal konstatazzjoni ta' nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu
 • Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni jew talba għal miżuri provviżorji

Kulleġġ ġudikanti

grande chambre (Cour)

Imħallef Relatur

Informazzjoni mhux disponibbli

Avukat Ġenerali

Tanchev

Lingwa(Lingwi) tal-kawża

 • il-Pollakk

Lingwa(Lingwi) tal-konklużjonijiet

  Informazzjoni mhux disponibbli