Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 15 listopada 2018 r.

Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Postępowanie w trybie przyspieszonym

Sprawa C-619/18


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok (Dz.U.)
02/08/2019 Komisja przeciwko Polsce
Postanowienie
ECLI:EU:C:2019:615
11/07/2019 Komisja przeciwko Polsce
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Postanowienie
ECLI:EU:C:2019:575
02/07/2019 Komisja przeciwko Polsce
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Wyrok
ECLI:EU:C:2019:531
24/06/2019 Komisja przeciwko Polsce
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Streszczenie
ECLI:EU:C:2019:531
24/06/2019 Komisja przeciwko Polsce
Opinia
ECLI:EU:C:2019:325
11/04/2019 Komisja przeciwko Polsce
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Postanowienie
ECLI:EU:C:2018:1021
17/12/2018 Komisja przeciwko Polsce
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Postanowienie (Streszczenie)
ECLI:EU:C:2018:1021
17/12/2018 Komisja przeciwko Polsce
Postanowienie
ECLI:EU:C:2018:910
15/11/2018 Komisja przeciwko Polsce
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Postanowienie (Streszczenie)
ECLI:EU:C:2018:910
15/11/2018 Komisja przeciwko Polsce
Skarga (Dz.U.)
09/11/2018 Komisja przeciwko Polsce
Postanowienie
ECLI:EU:C:2018:852
19/10/2018 Komisja przeciwko Polsce
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

dotychczas nieopublikowany (-ne) (Zbiór - część ogólna)

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

Informacja niedostępna


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

Informacja niedostępna

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

  • 02/10/2018

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

15/11/2018


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wyrok: Dz.U. C 280 od 19.08.2019, str.9

Wniosek: Dz.U. C 427 od 26.11.2018, str.30

Oznaczenia stron

Komisja przeciwko Polsce

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Informacja niedostępna

Dziedzina

  • Zasady, cele i zadania określone w traktatach
  • Przepisy instytucjonalne
  • Prawa podstawowe
  • - Karta praw podstawowych

Relewantne przepisy prawa krajowego

Informacja niedostępna

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

  • Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom
  • Wniosek o zawieszenie wykonania lub wniosek dotyczący środka tymczasowego

Skład orzekający

grande chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Prechal

Rzecznik generalny

Tanchev

Język(i) postępowania

  • polski

Język(i) opinii

    Informacja niedostępna