K a i.
Vec C-624/19
Na začiatok strany Dokumenty veci
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

Nedostupná informácia

Predmet

Nedostupná informácia

Schéma členenia

Nedostupná informácia


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

Nedostupná informácia

Výrok

Nedostupná informácia

Návrhy

Nedostupná informácia


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

 • 22/08/2019

Dátum návrhov

Nedostupná informácia

Dátum pojednávania

Nedostupná informácia

Dátum vyhlásenia

Nedostupná informácia


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Nedostupná informácia

Mená účastníkov konania

K a i.

Poznámky právnej vedy

Nedostupná informáciaProcesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

Nedostupná informácia

Oblasť

  Nedostupná informácia

  Dotknuté ustanovenia vnútroštátneho práva

  Nedostupná informácia

  Dotknuté ustanovenia medzinárodného práva

  Nedostupná informácia

  Konanie a výsledok

   Nedostupná informácia

   Rozhodovacie zloženie

   Nedostupná informácia

   Sudca spravodajca

   Nedostupná informácia

   Generálny advokát

   Nedostupná informácia

   Jazyk(y) konania

   • angličtina

   Jazyk(y) návrhov

    Nedostupná informácia