Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Věc C-632/18
Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Žádost (Úř. věst.)
07/12/2018 Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

Nedostupná informace

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

Nedostupná informace


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

Nedostupná informace

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

  • 10/10/2018

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

13/05/2019

Datum vyhlášení

Nedostupná informace


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 4, 07.01.2019, s.13

Jména účastníků řízení

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Conseil d'État - Belgie

Oblast

  • Obecná a závěrečná ustanovení
  • Ustanovení o orgánech

Řízení a výsledek

  • Řízení o předběžné otázce

Soudní kolegium

Nedostupná informace

Soudce zpravodaj

Nedostupná informace

Generální advokát

Nedostupná informace

Jednací jazyk(y)

  • francouzština

Jazyk(y) stanoviska

    Nedostupná informace