College Pension Plan of British Columbia
Zaak C-641/17
Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Conclusie
ECLI:EU:C:2019:463
05/06/2019 College Pension Plan of British Columbia
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
09/03/2018 College Pension Plan of British Columbia
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

Informatie niet beschikbaar


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Informatie niet beschikbaar

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 17/11/2017

Datum van de conclusie

  • 05/06/2019

Datum van de terechtzitting

20/03/2019

Datum van de uitspraak

Informatie niet beschikbaar


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Verzoek: PB C 112 van 26.03.2018, blz.6

Naam van de partijen

College Pension Plan of British Columbia

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaar



Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Finanzgericht München - Duitsland

Onderwerp

  • Vrij verkeer van kapitaal

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

Informatie niet beschikbaar

Rechter-rapporteur

Informatie niet beschikbaar

Advocaat-generaal

PIK

Procestaal/Procestalen

  • Duits

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar